Naš je grijeh pokriven

17 prosinac 2016Pročitajte: Poslanica Rimljanima 3:21-26

21 A sad se bez Zakona očituje Božja pravda, posvjedočena od Zakona i od Proroka. 22 To je Božja pravda po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju, jer nema razlike. 23 Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave. 24 Opravdavaju se besplatno njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu. 25 Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu, po vjeri, da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu. 26 U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa.

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven!

Psalam 32:1, K. S.

KADA govorimo o vjeri u Isusa, često rabimo riječi bez razumijevanja ili objašnjenja. Jedna je od tih riječi – pravedan. Kažemo da je Bog pravedan i da čini ljude pravednima, ali nekada je to teško shvatiti.

Možda će nam u tome pomoći način na koji se u kineskom jeziku piše riječ pravednost. Riječ se sastoji od dva dijela, dva znaka. Gornja je riječ ‘janje’, a donja je riječ ‘ja’. Janje pokriva osobu ili je iznad osobe.

Kada je Isus došao na ovaj svijet, Ivan Krstitelj za Njega je rekao: »Evo Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta!« (Ivan 1:29) Moramo se osloboditi grijeha jer nas on odvaja od Boga čija su narav i ono što radi uvijek savršeni. Zato što nas neizmjerno voli, Bog »Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u Njemu« (2 Korinćanima 5:21). Isus, Janje, žrtvovao se za nas i prolio svoju krv. On nas je ‘pokrio’. On nas čini pravednima, a to nam omogućuje ispravan odnos s Bogom.

Biti izmiren s Bogom je Njegov dar. Isus, Janje, Božji je način da nas ‘pokrije’.

Anne Cetas

U grijehu bijah nekoć sav, bez nade živih gle.

Al’ smrću Krista sad sam prav. On opra grijehe sve.

Kristova krv prokriva sav naš grijeh.