A što vi kažete?

18 prosinac 2016Pročitajte: Evanđelje po Mateju 16:13-20

13 Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike: »Za koga drže ljudi Sina Čovječjega?« 14 Oni odgovoriše: »Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, drugi opet za Jeremiju ili za kojega od proroka.« 15 On ih upita: »A vi, za koga me vi držite?« 16 Šimun Petar odgovori: »Ti si Krist, Sin Boga živoga.« 17 Tada mu reče Isus: »Blago tebi, Šimune, Jonin sine! Jer ti tijelo i krv nisu to objavili nego moj Otac koji je na nebesima. 18 I ja tebi kažem: Ti si Petar. Na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu, i paklena vrata ne će je nadvladati. 19 Tebi ću dati ključeve nebeskoga kraljevstva. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima.« 20 Tada zapovjedi učenicima da nikomu ne kazuju da je on Mesija.

On ih upita: »A vi, za koga Me vi držite?«

Matej 16:15

U intervjuu objavljenom 1929. godine u Saturday Evening Postu, Albert Einstein je rekao: »Kao dijete dobio sam poduku i iz Bibliji i iz Talmuda. Ja sam Židov, ali sam očaran likom Nazarećanina. (…) Nitko ne može čitati Evanđelja, a da ne osjeti stvarnu Isusovu prisutnost. Njegova osobnost prožima svaku riječ. Nijedan mit nije ispunjen s toliko života.«

Novi zavjet navodi druge Isusove sunarodnjake koji su u Njemu nalazili nešto posebno. Kad je Isus pitao svoje sljedbenike: »Za koga drže ljudi Sina Čovječjega?« Odgovorili su da neki misle da je Ivan Krstitelj, neki da je Ilija, a neki da je Jeremija ili koji od proroka (r. r. 13,14).

Činjenica da su Ga smatrali velikim židovskim prorokom svakako je bio veliki kompliment, ali Isus nije traži komplimente. Tražio je njihovo razumijevanje i vjeru. Zato je postavio drugo pitanje: »A vi – reče im – za koga Me držite?« (r. 15, K. S.) Petrove su riječi pokazale pravi Isusov identitet: »Ti si Krist, Sin Boga živoga!« (r. 16)

Isus čezne za time da upoznamo Njega i Njegovu spasiteljsku ljubav. Zato svatko do nas mora kad-tad odgovoriti na pitanje: »Tko je za mene Isus?«

Bill Crowder

Isus, najljepše ime, Spasitelj,

Gospod, svemoćni Bog.

Tko je Isus, središnje je pitanje vječnosti.