Nasamo s Bogom

30 prosinac 2016Pročitajte: Evanđelje po Mateju 14:13-23

13 Na tu vijest otiđe Isus otamo u lađici na samotno mjesto, da bude sam. Ali to sazna mnoštvo naroda i pođe za njim pješke iz gradova. 14 Kad on izađe na kopno i vidje veliko mnoštvo, smilova im se i iscijeli njihove bolesnike. 15 Predvečer pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše: »Mjesto je pusto, a doba je već poodmaklo. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane!« 16 Isus im odvrati: »Ne treba da idu. Podajte im vi jesti!« 17 Oni mu odvratiše: »Imamo ovdje samo pet kruhova i dvije ribe.« 18 On reče: »Donesite mi ih ovamo!« 19 I odredi da narod posjeda po travi. Tada uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo i izreče blagoslov. Zatim razlomi kruhove i dade ih svojim učenicima, a učenici ih dadoše narodu. 20 Svi su jeli i nasitili se. Štoviše, nakupili su od preostalih komada još dvanaest punih košarica. 21 A broj svih koji su jeli bio je oko pet tisuća muževa, bez žena i djece.
Isus hoda po jezeru
22 Odmah zapovjedi svojim učenicima da uđu u lađicu i da otplove na drugu obalu, dok on otpusti narod. 23 Kad je otpustio narod, popne se na goru sam, kako bi molio. Već je bila nastala večer, a on je još bio ondje sam.

… popne se na goru sam, kako bi molio.

Matej 14:23

U crkvenoj prostoriji u kojoj borave djeca tog je nedjeljnog jutra bila uobičajena gužva. Djeca su čavrljala i igrala se. Bili su tako živahni da je u sobi postalo vruće pa sam malo odškrinula vrata. Jedan je mali dječak to vidio kao priliku da pobjegne. Kada je mislio da ga nitko ne gleda, na prstima je izišao iz sobe. Slijedila sam ga i nisam se nimalo iznenadila da je krenuo ravno u naručje svoga tate.

Dječak je učinio ono što mi trebamo učiniti kad život postane užurban i zahtjevan – otišao je da bude sa svojim ocem. Isus je često tražio priliku da bude sa svojim nebeskim Ocem u molitvi. Neki bi mogli reći da je tako uspijevao izići nakraj sa svime što je trošilo Njegovu ljudsku snagu. Prema zapisu u Evanđelju po Mateju, Isus se uputio na samotno mjesto kada je mnoštvo ljudi krenulo za Njim. Vidjevši njihove potrebe, čudesno ih je izliječio i nahranio. No nakon toga čitamo: »… popne se na goru sam kako bi molio« (r. 23).

Isus je često pomagao mnoštvu ljudi, ali nije si dopustio da bude iscrpljen ili u žurbi. Njegovao je svoju povezanost s Bogom u molitvi. A kako je s vama? Hoćete li si uzeti vremena da budete nasamo s Njim da biste iskusili Njegovu snagu i ispunjenje?

Jennifer Benson Schuldt

Kada se približimo Bogu: naš um biva osvježen i naša se snaga obnavlja!