Dolina hvalospjeva

Pročitajte: Druga Knji. Ljetopisa 20:1,13-22

1 Potom iziđoše u boj protiv Jošafata Moapci i Amonci i s njima jedan dio Meunjana.
13 Tako je tamo stajao sav Juda pred Gospodinom: s djecom, ženama i sinovima.
14 Tada dođe usred narodne općine Gospodnji duh na Jahaziela, sina Zaharije, sina Benaje, sina Jeiela, sina Matanijina, levita iz roda Asafova. 15 On povika: »Slušajte, Judini sinovi i stanovnici Jeruzalema, i ti kralju Jošafate! Ovako vam govori Gospodin: Ne bojte se, ne plašite se toga velikog mnoštva! Taj boj nije vaša stvar, nego Božja. 16 Iziđite sutra protiv njih! Oni će poći na brdo Ziz, i vi ćete ih naći na kraju doline, istočno od pustinje Jeruela. 17 Ali se vi ne ćete morati boriti. Samo se postavite, stojte, pa gledajte kako će vas, Judo i Jeruzaleme, Gospodin izbaviti! Ne bojte se! Ne plašite se! Iziđite sutra protiv njih! Gospodin je s vama.«
18 Tada se Jošafat prignu licem do zemlje, i svi Judejci i stanovnici Jeruzalema baciše se ničice pred Gospodinom, da se poklone Gospodinu. 19 Leviti iz Kehatova i Korahova roda stadoše hvaliti Gospodina, Boga Izraelova, visokim glasom i klicanjem.
20 Drugoga jutra rano iziđoše u tekoansku pustinju. Kad su izlazili, stade Jošafat među njih i reče: »Čujte me, Judejci i stanovnici Jeruzalema! Pouzdajte se u Gospodina, svojega Boga, pa ćete biti sigurni! Pouzdajte se u svoje proroke pa ćete uspjeti!« 21 Onda se dogovori s narodom i postavi pjevače koji bi, idući pred naoružanim ratnicima, trebali u slavu Gospodinu u svetom nakitu pjevati hvalospjev: »Hvalite Gospodina, jer vječno traje njegova dobrota!«
22 Čim su bili počeli s klicanjem i hvalospjevom, dade Gospodin da ljudi, što su se bili sakrili u zasjedi, dođu na Amonce, Moapce i na dio s gore Seira, koji su bili izišli protiv Judejaca. Oni su bili razbijeni.

Ako nas stigne kakva nesreća, rat, kazneni sud, kuga i glad… vapit ćemo k Tebi u svojoj nevolji, da nas uslišiš i izbaviš.

2 Ljetopisa 20:9

FRANCUSKI slikar Henri Matisse smatrao je da su ga najbolje predstavile njegove posljednje godine. U to je vrijeme eksperimentirao s novim stilom – stvaranjem šarenih, velikih slika uporabom papira umjesto boje. Njime je ukrasio zidove svoje sobe. To mu je bilo bitno jer je obolio od karcinoma pa je mnogo vremena provodio u krevetu.

Bolest, gubitak posla ili žalost primjeri su onoga što neki nazivaju ‘dolina suza’, vremena kada strah zasjenjuje sve ostalo. Judejski je narod to doživio kad su čuli da se približava neprijateljska vojska (r. r. 2,3). Njihov se kralj molio: »Kad navali na nas kakvo zlo, osvetni mač ili kuga, ili glad… i zavapimo k Tebi iz svoje nevolje, uslišaj nas i spasi« (r. 9, K. S.). Bog je odgovorio: »Iziđite sutra protiv njih! Gospodin je s vama« (r. 17). I kada je judejska vojska došla na bojno polje, njihovi su se neprijatelji već međusobno poubijali. Tri su dana skupljali plijen: oružje, odjeću i dragocjenosti. Prije odlaska, »Četvrtoga se dana skupiše u Dolini hvalospjeva, jer ondje dadoše hvalu Gospodinu« (r. 26). Dolina je dobila ime po tome događaju.

Bog ide s nama kroz najteže trenutke našega života i može učiniti da otkrijemo blagoslov i u ‘dolinama’.

Jennifer Benson Schuldt

Bog je stručnjak u mijenjanju nevolja u blagoslove.