Nevidljivi heroji

Pročitajte: Knjiga Izlaska 17:8-15

8 Tada dođoše Amalečani kako bi se borili s Izraelcima u Refidimu. 9 Mojsije zapovjedi Jošui: »Izaberi za nas ljude i zametni sutra boj s Amalečanima! Ja ću stajati na vrhu brda sa štapom Božjim u ruci.« 10 Jošua učini kako mu je bio zapovjedio Mojsije, i borio se je s Amalečanima. A Mojsije, Aron i Hur uziđoše na vrh brda. 11 Dok je Mojsije držao uvis svoje ruke, pobjeđivali su Izraelci. A kad bi spustio ruke, pobjeđivali su Amalečani. 12 Napokon se Mojsijeve ruke umoriše. Zato uzeše kamen, te mu ga podmetnuše. On sjede na nj, i Aron i Hur podupriješe mu ruke, jedan s jedne strane, drugi s druge. Tako mu izdržaše ruke do sunčeva zalaska u jednakom položaju, 13 i Jošua pobijedi Amalečane i njihovu vojsku oštricom mača.
14 Nato zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Zapiši to za spomen u knjigu i kaži Jošui da ću spomen na Amalečane sasvim zatrti pod nebom!« 15 Onda načini Mojsije žrtvenik i nazva ga »Gospodin je stijeg moj«. 16 On reče: »Ruku uvis Gospodinu! Gospodin ratuje protiv Amaleka od koljena do koljena.«

Napokon se Mojsijeve ruke umoriše… Aron i Hur podupriješe mu ruke… Tako mu izdržaše ruke do sunčeva zalaska u jednakom položaju.

Izlazak 17:12

BIBLIJSKE nas priče mogu nagnati da zastanemo i ostanemo zadivljeni. Kada je Mojsije poveo Božji narod u Obećanu zemlju i kada su ih napali Amalečani, kako je znao da treba otići na vrh brda i ondje stajati »sa štapom Božjim u ruci«? (r. r. 8-15) To ne znamo, ali znamo da su Izraelci pobjeđivali kada je Mojsije imao podignute ruke, a kad ih je spustio, pobjeđivali su Amalečani. I zato kada se Mojsije umorio, njegov brat Aron i još jedan čovjek, Hur, podupirali su Mojsijeve ruke kako bi Izraelci pobjeđivali.

Ne znamo mnogo o Huru, ali vidimo da je imao značajnu ulogu u jednom trenutku izraelske povijesti. To nas podsjeća da su ‘nevidljivi’ junaci važni. Oni koji podupiru i ohrabruju vođe igraju ključnu i često previđenu ulogu. O vođama se mogu pisati povijesne knjige ili mogu biti slavni, ali samozatajnoga, vjernog svjedoka koji služi na druge načine Bog neće previdjeti. On vidi osobu koja svakodnevno u molitvi posreduje za prijatelje i obitelj. On vidi ženu koja svake nedjelje slaže stolce u crkvi. On vidi susjeda koji ohrabruje druge.

Bog koristi i nas, čak i ako nam se naša zadaća čini beznačajnom. I nemojmo zaboraviti zahvaliti za sve ‘nevidljive’ heroje koji pomažu nama.

Amy Boucher Pye

Bog vidi heroje koje drugi ne vide.