Bezvremenski spasitelj

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 8:48-59

48 Tada mu odvratiše Židovi: »Ne velimo li mi pravo da si Samarijanac i da imaš đavla?« 49 Isus odvrati: »Ja neman đavla, nego poštujem svojega Oca, a vi mene prezirete. 50 A ja ne tražim svoje; ima onaj koji traži i sudi. 51 Zaista, zaista kažem vam: Ako tko bude držao moju riječ, ne će vidjeti smrti dovijeka.« 52 Tada mu rekoše Židovi: »Sad znamo da imaš đavla. Abraham umre, i proroci, a ti kažeš: Ako tko bude držao moju riječ, ne će okusiti smrt dovijeka. 53 Jesi li veći od našega oca Abrahama koji umre? I proroci pomriješe. Za koga ti sebe smatraš?« 54 Isus odvrati: »Ako se ja sam slavim, slava je moja ništavna. Otac je moj koji me slavi, za kojega vi kažete da je vaš Bog. 55 Ali vi ga ne poznajete, a ja ga znam; i ako reknem da ga ne znam, bit ću kao i vi, lažac. Ali ga znam i njegovu riječ držim. 56 Abraham, vaš otac, kliktao je na pomisao da bi vidio moj dan. Vidio je i obradovao se je.« 57 Tada mu rekoše Židovi: »Još ti nema pedeset godina, i zar da si Abrahama vidio?« 58 Isus im odgovori: »Zaista, zaista kažem vam: Prije nego je postojao Abraham, ja jesam.« 59 Tada uzeše kamenje da bace na nj. A Isus se sakri i izađe iz Hrama.

Isus im odgovori: »Zaista, zaista kažem vam: Prije nego je postojao Abraham, Ja Jesam.«

Ivan 8:58

U lipnju 2015. godine umrla je Jeralean Talley. Imala je 116 godina i bila je najstarija osoba na svijetu. Godine 1995. grad Jeruzalem proslavio je svoj tritisućiti rođendan. Za čovjeka je 116 godina staro, a 3000 je staro za grad, ali postoji drveće još starije od toga. Na planini White Mountains u Kaliforniji raste bor kojemu je više od 4800 godina, što znači da je niknuo 800 godina prije Abrahamova rođenja.

Kada su židovski vjerski vođe osporavali Isusov identitet, On je izjavio da je bio prije Abrahama. »Zaista, zaista, kažem vam:« rekao je »Prije nego je Abraham bio, Ja Jesam« (r. 58. K. S.). Njegova ih je smjela tvrdnja šokirala i htjeli su Ga kamenovati. Bilo im je jasno da ne govorio o kronološkoj dobi, nego zapravo tvrdi da je vječan jer je upotrijebio Božje ime »Ja sam, koji jesam« (Izlazak 3:14). No, kao dio trojstva, imao je pravo to reći.

U 17. poglavlju Evanđelja po Ivanu Isus se molio: »A ovo je vječni život: da spoznaju Tebe, jedino pravoga Boga, i Onoga koga si poslao, Isusa Krista« (r. 3). Bezvremenski Jedan došao je u vrijeme da bismo mi živjeli zauvijek. Ispunio je svoje poslanje umrijevši umjesto nas i uskrsnuvši. Zbog Njegove žrtve očekujemo budućnost koja nije ograničena vremenom. Vječnost ćemo provesti s Njim jer je On vječan.

Bill Crowder

On je prije svega i sve postoji u Njemu. Kološanima 1:17