Drvo koje govori

Pročitajte: Poslanica Kološanima 1:15-20

15 On je slika nevidljivoga Boga,
Prvorođeni prije svakoga stvorenja.
16 U njemu je sve stvoreno,
što god je na nebu i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti:
sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.
17 A on je prije svega, i sve postoji u njemu.
18 On je glava tijelu Crkve,
on je početak,
prvorođeni od mrtvih,
da on bude u svemu prvi.
19 Bogu se svidjelo
nastaniti u njemu svu puninu
20 i po njemu pomiriti sve sa sobom,
izmirivši krvlju njegova križa
sva zemaljska i nebeska bića.

On je naše grijehe sam na svojemu tijelu iznio na drvo, da grijesima umremo i pravdi živimo. Njegovim se ranama iscijeliste.

1 Petrova 2:24

JEDNA od najranijih kršćanskih pjesama u engleskoj kjiževnosti je The Dream of the Rood (San križa). Riječ rood dolazi od staroengleske riječi rod što znači prut ili štup, a odnosi se na križ na kojem je raspet Krist. U toj drevnoj pjesmi priču o raspeću prepričava križ. Kada stablo saznaje da će na njemu ubiti Sina Božjega, ono ne želi ni čuti za to da od njega naprave križ. Ali Krist zatraži stablo da mu pomogne osigurati otkupljenje onima koji će uzvjerovati.

Na stablu u edenskome vrtu bio je zabranjeni plod koji su kušali naši duhovni roditelji i time omogućili da grijeh uđe u ljudski rod. I kada je Sin Božji prolio svoju krv kao konačnu žrtvu za sve grijehe čovječanstva, bio je pribijen na drvo za nas. Krist je »Onaj koji ‘osobno’ u svom tijelu naše ‘grijehe uznese na križ’ da mi… živimo pravednosti« (r. 24, K. S.).

Križ je prekretnica za sve one koji se pouzdaju u Krista za spasenje. I od raspeća postao je jedinstvenim simbolom žrtve Sina Božjega za naše oslobođenje od grijeha i smrti. Križ je neizrecivo divan dokaz Božje ljubavi za nas.

Dennis Fisher

Pod Isusovim križem u vjeri sklanjam se.

To mjesto mi je sklonište, hrid moje zaštite.

Krist je dao svoj život na križu za naše spasenje.