Savršena milost

Pročitajte: Matej 5:43-48

43 Čuli ste da je bilo kazano: Ljubi svojega bližnjega i mrzi neprijatelja! 44 A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone! 45 Tada ćete biti djeca svog Oca nebeskoga koji pušta da njegovo sunce izlazi nad dobre i zle i koji daje da kiša pada na pravednike i grješnike. 46 Jer ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu ćete imati plaću? Ne čine li to i carinici? 47 I ako pozdravljate samo svoju braću, što osobito činite? Ne čine li to i neznabošci? 48 Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac!
Pročitajte: Ivan 8:9-11
9 Kad su čuli odgovor, stadoše se povlačiti jedan za drugim, počevši od starijih.
I ostade Isus sam sa ženom koja je stajala na sredini. 10 Isus se uspravi i upita: »Ženo, gdje su oni, dakle? Nitko te ne osudi?« 11 Ona odgovori: »Nitko, Gospodine!« Tada reče Isus: »Ni ja te ne ću osuditi. Idi, i odsad više ne griješi!«

Tada reče Isus: »Ni Ja te ne ću osuditi.«

Ivan 8:11

ISUSOVO učenje o apsolutnim uzorima i apsolutnoj milosti čini se proturječnim. Ipak, Isus nikada nije spuštao Božji savršeni uzor. U odgovoru bogatom mladom vladaru rekao je: »Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac!« (Matej 5:48) Vrsnom poznavatelju Zakona koji Ga je pitao koja je najveća zapovijed, rekao je: »Ljubi Gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom misli!« (22:37) Nitko nije u potpunosti izvršio te zapovijedi.

No isti je taj Isus iskazivao apsolutnu milost. Oprostio je preljubnici, razbojniku na križu, učeniku koji je zanijekao da Ga poznaje i Savlu, čovjeku koji je bio na lošem glasu jer je progonio kršćane. Milost je apsolutna i sveobuhvatna, proteže se i na one koji su pribili Isusa na križ. »Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine!« ubrajamo među najzapamćenije riječi koje je izgovorio na Zemlji (Luka 23:34).

Godinama sam se osjećao tako nedostojnim uspoređujući se s Isusovim apsolutnim uzorima da sam izgubio iz vida Njegovu milosti. No kada sam shvatio tu dvojnost, vratio sam se i otkrio da se poruka milosti prelijeva iz Isusova života i učenja. Milost je za očajne, potrebite, slomljene, one koji ne mogu sami. Milost je za sve nas.

Philip Yancey

Isus je u potpunosti ispunio Zakon da bismo mi mogli u potpunosti uživati savršeni mir Njegove milosti.