Slobodan pristup

Pročitajte: Poslanica Efežanima 3:7-13

7 Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju. 8 Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo 9 i otkrivati svima kako se ostvaruje otajstvo od vjekova sakriveno u Bogu koji je sve stvorio. 10 Sada se po Crkvi objavljuje Poglavarstvima i Vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost, 11 po vjekovnom naumu koji izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. 12 U njemu i po vjeri u njega imamo slobodan pristup u nadi. 13 Zato vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja za vas, koje su vaša slava.

U Njemu i po vjeri u Njega imamo slobodan pristup u nadi.

Efežanima 3:12

PRIJE nekoliko godina prijatelj me je pozvao da s njime idem gledati natjecanje profesionalnih igrača golfa. Budući da mi je to bio prvi odlazak na takvo mjesto, nisam znao što očekivati. Kada smo došli, bio sam iznenađen time što smo dobili darove, informacije i planove golf-terena. No, najbolje od svega bio je pristup šatoru za posebne uzvanike u kojem smo dobili besplatnu hranu i mjesto za sjedenje. U taj šator ne bih mogao ući svojom voljom. Ključ je bio moj prijatelj; samo zahvaljujući njemu imao sam slobodan pristup.

Prepušteni samima sebi svi bismo bili beznadno odvojeni do Boga. No Isus, koji je preuzeo našu kaznu na sebe, nudi nam Svoj život i pristup Bogu. Apostol Pavao je napisao: »Sada se po Crkvi objavljuje Poglavarstvima i Vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost« (Efežanima 3:10). Ta je mudrost ujedinila Židove i neznabožce u Kristu, Koji nam je pripravio put kojim možemo doći Bogu Ocu. »U Njemu imamo pouzdanje i slobodan pristup k Bogu puni povjerenja po vjeri u Krista« (r. 12, K. S.).

Kad svoje pouzdanje stavimo u Isusa, dobivamo najveći mogući pristup – slobodan pristup Bogu koji nas voli i želi zajedništvo s nama.

Bill Crowder

Zbog Kristova križa možemo postati Božjim prijateljima.