Gospodar valova

Pročitajte: Job 38:1-18

1 Tada odgovori Gospodin Jobu iz vihora i reče:
2 Tko je to što zamračuje Božji naum
bezumnim govorima?
3 Ustani! Opaši svoja bedra kao junak!
Ja ću te pitati; ti mi kazuj znanje!
4 Gdje si ti bio kad ja sagradih zemlju?
Kazuj ako si razuman!
5 Tko joj je odredio mjere, ako znaš,
tko je rastegao uže preko nje?
6 Na čemu su njezini stupovi uglavljeni?
Tko joj je stavio ugaoni kamen,
7 dok su klicale jutarnje zvijezde,
dok su kliktali anđeli?
8 Tko je vratima zatvorio more
kad bučeći prodre iz majčina krila?
9 Kad mu dadoh oblake za odjeću,
tamne oblake za pelenice?
10 Kad mu udarih svoje granice
i stavih mu prijevornice i vrata,
11 rekoh: dovle dolaziš, ne dalje!
Ovdje se lomi prkos tvojih valova!
12 Jesi li ikad, otkako živiš, zapovjedio jutru,
pokazao zori njezino mjesto?
13 I jesi li uhvatio zemlju za skute,
da se stresu s nje bezbožnici,
14 da se napravi kao vosak pod pečatom,
da se oboji kao haljina?
15 Da bezbožnicima iščezne njihova svjetlost,
i ruka već podignuta da se slomi?
16 Jesi li ikad prodro do vrela mora
i jesi li hodio po dnu morskom?
17 Jesu li se pred tobom otvorila vrata svijeta mrtvih
i jesi li vidio vrata u noć smrti?
18 Jesi li pregledao daljine zemlje?
Kaži ako sve to znaš!

Rekoh: dovle dolaziš, ne dalje!Ovdje se lomi prkos tvojih valova!

Job 38:11

NORVEŽANIN kralj Knut II. bio je jedan od najmoćnijih ljudi na zemlji u jedanaestom stoljeću. U danas mnogima poznatoj priči čitamo da je zapovijedio da mu stave stolac na morsku obalu kada počne nadolaziti plima. »Ti si moj podanik«, rekao je moru. »Zapovijedam ti da se ne dižeš na obalu moje zemlje, da ne močiš plašt ili noge svoga gospodara.« No plima je nastavila nadolaziti i močiti kraljeve noge.

Ovom se pričom često želi istaknuti Knutov ponos, a zapravo je to priča o poniznosti. »Cijeli svijet neka zna da kraljevi nemaju moć«, kaže Knut i nastavlja, »spasit će ih Onaj kome se pokoravaju nebo, zemlja i more.« Poruka priče o Knutu je: Bog je jedini Svemoguć.

I Job je zaključio isto. U usporedbi s Onime koji je sagradio zemlju i odredio joj mjere (r. r. 4-7) i »pokazao zori njezino mjesto« (r. 12), koji sprema snijeg u »snježne riznice« i upravlja zvijezdama (r. r. 22,31-33), mi smo mali. Samo je jedan Gospodar valova, a to nismo mi (r. 11; Matej 8:23-27).

Dobro je podsjetiti se na Knutovu priču kada o sebi počnemo misliti kao pametnima ili moćnima. Otiđimo na plažu i zapovijedimo plimi da stane ili zapovijedimo Suncu da se makne. Ubrzo će nam biti jasno tko je suveren i zahvaliti Mu što vlada našim životom.

– Sheridan Voysey

Bog je velik, mi smo mali, i to je dobro.