Dom

Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:11-22

11 Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima, 12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
19 Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. 21 Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. 22 Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.

Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani.

Efežanima 2:19

MLADI je afrički izbjeglica imenom Steven čovjek bez domovine. Misli da je možda rođen u Mozambiku ili Zimbabveu. Nikada nije upoznao oca, a majka mu je umrla. Bježeći od građanskog rata, putovala je iz zemlje u zemlju i živjela je poput lutalice. Bez osobnih isprava kojima bi dokazao mjesto rođenja, Steven je ušao u britansku policijsku postaju i zatražio da ga uhite. Zatvor mu se činio boljim od života na ulici, bez ikakvih prava i pogodnosti koje pruža državljanstvo.

Kada je pisao pismo Efežanima, Pavao je imao na umu nedaće života bez domovine. Njegovi čitatelji, vjernici nežidovskog podrijetla znali su kako je biti stranac i pridošlica (r. 12). Tek kada su se pouzdali u Krista (1:13) iskusili su što znači pripadati Kraljevstvu nebeskom (Matej 5:3): da vas poznaje i brine se o vama Otac kojega je Krist došao objaviti (Matej 6:31-33). No Pavao je shvatio da, kako prošlost nestaje iz vidokruga, zbog kratkoće pamćenja zaboravljamo da je nada novi standard, dok je beznađe stara stvarnost.

Neka nam Bog pomogne živjeti u sigurnosti da svakoga dana znamo da to što imamo kao članovi Njegove obitelji, imamo po vjeri u Isusa Krista i da razumijemo prava i pogodnosti toga što imamo dom u Njemu.

– Mart DeHaan

Nada najviše znači onima koji su živjeli bez nje.