Poslije vas

Pročitajte: Knjiga Postanka 13:1-18

1 Tako ode Abram iz Egipta prema Negebu, on i njegova žena i sve što god je imao, i Lot s njim. 2 A bio je Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. 3 Iz Negeba pođe od mjesta do mjesta sve do Betela, do mjesta gdje mu je prije bio šator, između Betela i Aja. 4 Do mjesta gdje je prije bio načinio žrtvenik. Tu prizva Abram ime Gospodnje.
5 A i Lot, koji je išao s Abramom, imao je ovaca, goveda i šatora. 6 Zato im nije bilo dosta zemlje da ostanu zajedno, jer je njihovo blago bilo tako veliko da nisu mogli ostati zajedno. 7 I nasta svađa među pastirima Abramova stada i pastirima Lotova stada; a osim toga su tada u zemlji prebivali još i Kanaanci i Perižani. 8 Zato reče Abram Lotu: »Neka ne bude svađe između mene i tebe, između mojih i tvojih pastira; jer smo braća. 9 Nije li sva zemlja pred tobom? Odijeli se radije od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo.« 10 I Lot podiže svoje oči i vidje da je sav kraj na Jordanu posve natopljen – Gospodin, naime, nije bio još zatro Sodomu i Gomoru – kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska, sve do Soara. 11 I Lot izabra sebi sav kraj na Jordanu. Potom Lot ode na istok, i razdijeliše se jedan od drugoga.
12 Abram je ostao u zemlji kanaanskoj. Lot se je nastanio u mjestima kraja na Jordanu i razapeo svoje šatore sve do Sodome. 13 A ljudi u Sodomi bili su nevaljali i ogriješili su se veoma pred Gospodinom.
14 A Gospodin reče Abramu, pošto se bio Lot odijelio od njega: »Podigni svoje oči i pogledaj s mjesta gdje stojiš prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu! 15 Jer svu zemlju što je vidiš dat ću tebi i tvojemu potomstvu zauvijek. 16 I učinit ću da tvog potomstva bude kao praha na zemlji. Ako tko mogne izbrojiti prah na zemlji, moći će tad izbrojiti i tvoje potomstvo. 17 Ustani i zauzmi zemlju u dužinu i u širinu! Jer ću je dati tebi.« 18 I Abram diže svoje šatore i nastani se uz terebinte Mamre, što su kod Hebrona. Tu podiže Gospodinu žrtvenik.

Odijeli se radije od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo.

Postanak 13:9

U nekim se kulturama očekuje da mlađa osoba pusti stariju da prva uđe u prostoriju. U drugima prvi ulazi onaj tko je najugledniji ili je na najvišem položaju. No bez obzira na to kojoj kulturi pripadali, postoje trenutci kada nam je teško prepustiti nekome da prvi bira kad su u pitanju ozbiljne stvari, osobito ako to pravo pripada nama.

Abram (poslije nazvan Abraham) i njegov nećak Lot imali su mnogo stada, krda i šatora i više »nije bilo dosta zemlje da ostanu zajedno« (r. 6). Da izbjegne sukob, Abram je predložio da svatko krene na svoju stranu i velikodušno ponudio Lotu da prvi bira. Lot je odabrao plodnu jordansku dolinu, ostavljajući Abramu lošiju zemlju. Kao stariji, Abram nije ustrajao na svojemu pravu, nego se pouzdao u Boga. »Zato reče Abram Lotu: ‘Neka ne bude svađe između mene i tebe… Nije li sva zemlja pred tobom… Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo’« (Postanak 13:8,9). Lotov odabir nakraju je doveo do strašnih posljedica za cijelu njegovu obitelj (pročitajte Postanak 19).

I kada se danas suočavamo s brojnim odlukama, možemo vjerovati svojem Ocu da nas vodi svojim putem. Obećao je da će se brinuti o nama. Uvijek će nam dati što trebamo.

– David McCasland

Bog uvijek daje svoje najbolje onima koji Njemu prepuste odabir.
Jim Elliot