Dobar plod

Pročitajte: Psalam 1:1-3

1 Blago čovjeku koji se ne ravna prema savjetu bezbožnika,
ne zaustavlja se na putu grješnika,
ne sjeda u zbor opakih,
2 on uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu razmišlja dan i noć.
3 On je kao drvo posađeno uz vode potoka,
što rađa plod u pravo doba,
na kojem ne vene lišće.
Što poduzme, to i uspije.

Blago čovjeku… On je kao drvo posađeno uz vode potoka, što rađa plod u pravo doba

Psalam 1:1,3

POGLED kroz prozor zrakoplova bio je zadivljujući: uske oranice zrelog žita i voćnjaci krivudali su između dviju ogoljelih planina. Dolinom je tekla rijeka. Voda bez koje ne bi bilo ploda.

Baš kao što dobra žetva ovisi o izvoru čiste vode, kakvoća »ploda« u mojem životu – moje riječi, postupci i stavovi – ovise o mojoj duhovnoj hrani. Psalmist govori o tome u 1. psalmu: »Blago čovjeku koji… uživa u Zakonu Jahvinu… On je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi« (r. r. 1-3, K. S.). A u 5. poglavlju Poslanice Galaćanima Pavao piše da one koji žive po Duhu krasi: »ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost i umjerenost« (r. r. 22,23).

Ponekad sve vidim crno ili moji postupci i riječi postaju neljubazni. Nema dobroga ploda, i tada shvatim da ne provodim dovoljno vremena čitajući riječi svojega Boga. No, kada je svaki moj dan ukorijenjen i oslonjen na Njega, donosim dobre plodove. Strpljivost i blagost obilježavaju moj odnos s drugima; i lakše je biti zahvalan nego prigovarati.

Bog koji nam se objavio naš je izvor snage, mudrosti, radosti, razumijevanja i mira (Psalam 119:28,98,111,144,165). I dok to čitamo, djelovanje Božjeg Duha postaje vidljivim.

– Peter Chin

Božji Duh živi u nama kako bi djelovao kroz nas.