Iza scene

Pročitajte: Daniel 10:1-14

1 U trećoj godini perzijskoga kralja Kira bilo je dano jedno objavljenje Danielu, koji se zvao Baltazar. Ovo je objavljenje pravo i riječ je o velikoj nevolji. On je razumio objavljenje nakon što mu je jedno viđenje otvorilo razumijevanje. 2 »Tada sam ja, Daniel, bio u žalosti tri tjedna. 3 Nisam jeo tečna jela. Meso i vino nisu ulazila u moja usta. I nisam se mazao dok ne prođoše tri sedmice. 4 Kad sam se dvadeset četvrtoga dana prvoga mjeseca našao na obali velike rijeke, Tigrisa, 5 i oko sebe pogledao, tada stade preda me neki čovjek, odjeven u platno. Oko bedara nosio je pojas od čistoga zlata. 6 Tijelo mu je sjalo kao krizolit. Kao munja sijevalo mu je lice. Oči su mu bile kao ognjene baklje. Njegove ruke i noge blistale su kao uglađena mjed. Zvuk njegova glasa bio je kao šum mnoštva naroda. 7 Ja, Daniel, vidio sam jedini tu prikazu. Moji pratioci nisu vidjeli prikazu. Ali ih je spopao takav strah te su pobjegli da se sakriju.
8 Ja sam ostao sâm. Dok sam gledao ovu veliku prikazu, ostavila me sva snaga. Lice mi se nagrdilo i sva mi je snaga iščeznula. Tada sam čuo zvuk njegova glasa. 9 Kad sam tad razabrao zvuk njegova glasa, pao sam onesviješten. Ležao sam licem na zemlji. 10 Najednom me dotakla neka ruka i podigla me na koljena i na ruke. 11 On mi reče: Daniele, predragi čovječe, slušaj riječi koje ću ti kazati! Uspravi se! Jer sam sada poslan k tebi. Kad mi je to rekao, ustao sam dršćući. 12 Tada mi reče: Ne boj se, Daniele! Jer odmah prvoga dana, kad si se trudio da dobiješ pouku, i kad si se ponizio pred svojim Bogom, bile su uslišane tvoje molbe. Ja dolazim na tvoju molitvu. 13 Dvadeset i jedan dan opirao mi se knez anđeo perzijskog kraljevstva. Tada mi je došao u pomoć Mihael, jedan od najviših knezova anđela. Ostavio sam ga tamo kod kneza anđela perzijskoga kraljevstva. 14 I dolazim da ti kažem što čeka tvoj narod u budućim danima. Jer viđenje ide još u daleke dane.

Na boj se, Daniele… tvoje su riječi uslišane, i ja sam došao zbog tvojih riječi.

Daniel 10:12, K. S.

MOJA je kći poslala SMS svojoj prijateljici nadajući se da će joj brzo odgovoriti. Vidjela je da je pročitala poruku i nestrpljivo je čekala odgovor. Prošlo je tek nekoliko trenutaka i već se počela ljutiti i gunđati jer odugovlači. Ljutnja je prerasla u zabrinutost; pitala se znači li to da između njih postoji problem. Nakraju je došao odgovor i mojoj je kćeri laknulo jer je vidjela da je s njihovim odnosom sve u redu. Njezina je prijateljica trebala samo nešto provjeriti da bi joj mogla odgovoriti na pitanje.

Starozavjetni je prorok Daniel također nestrpljivo čekao odgovor. Kada je ugledao zastrašujuće viđenje velikog rata, Daniel je postio i tražio Boga usrdno se moleći (10:3,12). Tri tjedna nije dobio odgovor (r. r. 2,13). A onda je došao anđeo i uvjerio Daniela da je Bog čuo njegove molitve »odmah prvoga dana«. U međuvremenu, anđeli su se borili kao odgovor na te njegove molitve. Iako to Daniel nije znao, Bog je bio na djelu tijekom svakoga od tih dvadeset i jednog dana od prve molitve do dolaska anđela.

Uvjerenost da Bog čuje naše molitve (Psalam 40:2) može izazvati zabrinutost kada odgovor ne dođe brzo. Pitamo se je li Mu stalo. No Danielovo nas iskustvo podsjeća da je Bog na našoj strani i onda kada to ne vidimo.

– Kirsten Holmberg

Bog se uvijek zauzima za svoj narod.