Ulica Godliman

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 9:1-10

1 Tada je živio jedan čovjek od plemena Benjaminova po imenu Kiš, sin Abiela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afijahova, Benjaminovac, čovjek imućan. 2 On je imao sina po imenu Šaula, mlada i lijepa. Nijedan između sinova Izraelovih nije bio ljepši od njega. Nadvisivao je sve druge od ramena naviše. 3 Kad je jednom Kišu, Šaulovu ocu, bilo nestalo magarica, reče Kiš svojemu sinu Šaulu: »Uzmi sa sobom jednoga momka i zaputi se da tražiš magarice!«
4 Tako prođe goru Efrajimovu i prođe Šališu, a ne nađe ih. I prođoše zemlju Šaalim, ali uzalud. Tada odoše kroz područje Benjaminovo, ali ih ne nađoše. 5 Kada dođoše u zemlju Suf, reče Šaul momku koji je bio s njim:
»Hajdemo se vratiti! Inače će se moj otac brinuti za nas umjesto za magarice.«
6 On mu odvrati: »Ovdje u ovom gradu živi čovjek Božji. On je veoma ugledan. Što god kaže sigurno se dogodi. Hajdemo odmah tamo! Možda će nas uputiti u ono zbog čega smo na putu.«
7 Šaul odgovori momku: »Što ćemo, ako pođemo tamo, ponijeti tomu čovjeku? Nestalo nam je kruha u torbama i nemamo dara da ga dademo čovjeku Božjemu. Što imamo drugo?«
8 A momak opet odvrati Šaulu: »Imam evo još četvrt šekela srebra. To ću dati čovjeku Božjemu da nas uputi u našu stvar.«
9 Prije bi se reklo u Izraelu kad bi se išlo pitati Boga: »Hajdemo k vidovnjaku!« Jer koji se sada zovu proroci, u staro su se vrijeme zvali vidovnjaci.
10 Šaul odgovori momku: »Tvoj je prijedlog dobar. Hajdemo!«
I pođoše u grad u kojem je stanovao čovjek Božji.

»Ovdje u ovom gradu živi čovjek Božji.«

1 Samuelova 9:6

DOK smo šetali Londonom moja žena Carolyn i ja, naišli smo na Godliman street (ulica Boguposvećenog čovjeka). Rekli su nam da je tu živio čovjek koji je bio tako pobožan da je ulica u kojoj je živio bila poznata kao »ulica u kojoj živi Bogu posvećen čovjek«. To me je podsjetilo na jednu starozavjetnu priču.

Šaulov je otac poslao Šaula i njegova slugu da potraže odlutale magarice. Mladići su ih dugo i uporno tražili, ali ih nisu uspjeli pronaći.

Šaul je htio odustati i vratiti se kući, ali mu je sluga predložio da još samo svrate u Ramu, selo u kome je živio prorok Samuel. Rekao je: »Ovdje u ovom gradu živi čovjek Božji. On je veoma ugledan. Što god kaže sigurno se dogodi. Hajdemo odmah tamo! Možda će nas uputiti u ono zbog čega smo na putu« (r. 6).

Cijeloga života, sve do duboke starosti, Samuel je tražio prijateljstvo i zajedništvo s Bogom, a njegove su riječi uvijek bile istinite. Ljudi su znali da je prorok Gospodnji. Zato je Šaul rekao svome sluzi: »Tvoj je prijedlog dobar. Hajdemo!« (r. 10)

Bilo bi divno kada bi naši životi tako odražavali Krista da to ostavi trag u našem susjedstvu i da naša posvećenost Bogu ostane zapamćena!

– David Roper

Najmoćnije svjedočanstvo je bogobojazan život.