Sjetite se križa

Pročitajte: Evanđelje po Marku 15:19,20,33-39

19 Pritom su ga udarali trskom po glavi, pljuvali na nj, pregibali svoje koljeno i klanjali mu se. 20 Pošto su mu se tako narugali, svukoše mu skrletnu kabanicu i obukoše ga u njegove vlastite haljine. Tada ga povedoše van da ga razapnu.
33 O šestoj uri nastade tama po svoj zemlji što je potrajala do devete ure. 34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: »Eloi, Eloi, lema sabahtani«, što znači: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« 35 Neki od onih što su okolo stajali čuše to i rekoše: »Zove Iliju.« 36 Tada otrča jedan, namoči spužvu octom, natače je na trsku, dade mu da pije i reče: »Da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine!« 37 A Isus još jedanput povika iza glasa i izdahnu. 38 Tada se hramska zavjesa razdera na dvoje: odozgo do dolje. 39 Satnik, koji je stajao prema njemu i vidio gdje tako izdahnu, reče: »Zaista, ovaj je čovjek bio Sin Božji.«

»Zaista, ovaj je čovjek bio Sin Božji.«

Marko 15:39

POKRAJ propovjedaonice u crkvi u koju odlazim na bogoštovlje nalazi se veliki križ. Predstavlja izvorni križ na kojem je Isus umro – mjesto gdje se presijecaju naš grijeh i Njegova svetost. Ondje je Bog dopustio da Njegov bezgrešni Sin umre za svaku pogrešnu stvar koju smo ikada učinili, rekli ili pomislili. Na križu je Isus dovršio ono što je bilo potrebno da nas spasi od smrti koju zaslužujemo (Rimljanima 6:23).

Pogled na križ podsjeća me na sve što je Isus podnio za nas. Prije nego što su ga raspeli, vojnici »su Ga udarali trskom po glavi, pljuvali na Nj, prigibali svoje koljeno i klanjali Mu se« (Marko 15:19). Nastojali su Ga natjerati da nosi svoj križ do mjesta na kojem će umrijeti, ali bio je iscrpljen od brutalnog bičevanja. Na Golgoti su čavlima pribili Njegovo tijelo na križ kako bi ostao na njemu dok su ga uspravljali. Te su rane nosile težinu Njegova tijela dok je ondje visio. Šest sati poslije Isus je izdahnuo (r. 37). Satnik koji je nazočio Njegovoj smrti izjavio je: »Uistinu, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!« (r. 39, K. S.)

Kada sljedećeg puta vidite simbol križa, razmislite o tome što on znači za vas. Božji Sin trpio je i umro, a zatim je uskrsnuo da bi nam omogućio vječni život.

– Jennifer Benson Schuldt

Kristov križ otkriva naš grijeh u najgorem svjetlu,

a Božju ljubav u najboljem.