Cijena ljubavi

Pročitajte: Izaija 53:9-12

9 Odredili su mu grob uz zločince. –
Ali je uz bogatoga bio nakon smrti –
jer nije počinio nepravde,
i nije se našla prijevara u njegovim ustima.

10 Ali je Gospodinu bilo po volji
da ga udari na muke.
Kad se sam žrtvuje kao žrtva za grijeh,
vidjet će potomke,
dugo će živjeti,
i Gospodnja će se volja ispuniti po njemu.
11 »Za muku svoje duše on će se obilno nasititi.
Svojim spoznanjem moj će sluga kao pravednik
donijeti mnogima pravednost.
Njihove opačine uzima on na se.
12 Zato ću mu dati mnoge kao dio,
mnogobrojne će on prisvojiti zato
jer je dao svoj život na smrt,
i bio ubrojen među zločince,
i nosio grijehe mnogih,
i molio se za zločince.«

Zato ću mu dati mnoge kao dio, mnogobrojne će On prisvojiti zato jer je dao svoj život na smrt.

Izaija 53:12

NAŠA je kći briznula u plač dok smo se mašući opraštali s mojim roditeljima. Nakon što su nas posjetili u Velikoj Britaniji, krenuli su na dugo putovanje natrag kući u SAD. »Ne želim da idu«, rekla je. Dok sam ju tješila, moj je muž primijetio: »Bojim se da je to cijena ljubavi.«

Možda osjećamo žalost zbog odvojenosti od onih koje volimo. I Isus je na križu iskusio krajnju odvojenost kada je platio cijenu ljubavi. On, i čovjek i Bog, ispunio je Izaijino proročanstvo sedam stotina godina nakon što je Izaija napisao da je »bio ubrojen među zločince, i nosio grijehe mnogih« (r. 12). U navedenom poglavlju nalazimo mnogo toga što upućuje na Isusa kao na Slugu o kome piše Izaija. On je taj koji je »bio ranjen za naše grijehe« (r. 5), što se doista dogodilo kad je bio pribijen na križ, a kada Mu je jedan od vojnika probio bok (Ivan 19:34), »Njegovim modricama mi smo se iscijelili« (Izaija 53:5).

Isus je zbog ljubavi došao na zemlju i rodio se kao malo dijete. Zbog ljubavi, podnio je uvrede učitelja Zakona, mnoštva i vojnika. Zbog ljubavi je trpio i umro kako bi bio savršena žrtva i umjesto nas mogao stati pred Oca. Živimo zbog ljubavi.

– Amy Boucher Pye

Isus je bio savršen žrtva. Umro je kako bi nam darovao život.