Dar davanja

Pročitajte: Evanđelje po Luki 3:7-14

7 A ovako je on govorio mnoštvu što je dolazilo da ih krsti: »Leglo zmijsko, tko vam je kazao da biste mogli umaći gnjevu što dolazi? 8 Rodite plodovima dostojnim obraćenja! Ne govorite u sebi: Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja! 9 Već je sjekira položena na korijen drveća. Svako drvo koje ne rađa dobra roda, siječe se i baca u oganj.«
10 Tada ga upitaše ljudi: »Što da činimo?« 11 On im odgovori: »Tko ima dvoje haljine neka da jednu onome koji nema nijednu; i tko ima hrane, neka čini isto tako!« 12 I dođoše carinici da ih krsti. Upitaše ga: »Učitelju, što da činimo?« 13 On im odgovori: »Ne tražite više nego što vam je određeno!«
14 Isto ga tako upitaše vojnici: »Što da mi činimo?« Odgovori im: »Nikomu ne činite sile ni prijevare, i budite zadovoljni svojom plaćom!«

Svaki neka dâ kako je odlučio u srcu, a ne sa žalošću ili zbog prisile, jer Bog ljubi vesela darovatelja.

2 Korinćanima 9:7

NEDAVNO je naš propovjednik unio život u poznatu izreku: »On bi vam dao i košulju s leđa.« Dok je stajao za propovjedaonicom uputio je crkvi ovaj neuobičajeni izazov: »Što bi se dogodilo da skinemo kapute i damo ih siromašnima?« Zatim je skinuo kaput i položi ga ispred propovjedaonice. Deseci drugih su slijedili njegov primjer. Bilo je to zimi i povratak kući toga dana nije baš bilo ugodno iskustvo. No za nekoliko desetaka drugih ljudi to je godišnje doba postalo malo toplije.

Dok je Ivan Krstitelj boravio u Judejskoj pustinji, mnoštvu koje je dolazilo da ih krsti govorio je: »Leglo zmijsko… Rodite plodovima dostojnim obraćenja!« (Luka 3:7,8). Uplašeni i zbunjeni pitali su ga: »Što da činimo?« Dao im je ovaj savjet: »Tko ima dvije haljine neka da jednu onome koji nema nijednu; i tko ime hrane, neka čini isto tako!« (r. r 10,11) Rezultat iskrenog obraćenja je velikodušno srce.

Zato što »Bog ljubi vesela darivaoca« (2 Korinćanima 9:7, K. S.) davanje nikada ne bi smjelo biti potaknuto grižnjom svijesti ili pod prisilom (r. 7).

Samo kada dajemo dragovoljno i velikodušno otkrivamo da je doista blaženije davati nego primati.

– Tim Gustafson

Tko čini dobro, nalazi obilnu okrepu; tko napaja druge, napaja samoga sebe. Izreke 11:25