Smanjeni klavir

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 1:1-11

1 Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s predstojnicima i đakonima. 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvala i molitva za naslovnike
3 Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god spomenem vas, 4 moleći svagda u svakoj svojoj molitvi za sve vas s radošću 5 što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana do danas. 6 Uzdam se upravo u to da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa. 7 Pravedno je da ovako mislim o svima vama, jer vas nosim u srcu, budući da ste svi sudionici moje milosti i u mojim okovima i u obrani i potvrđivanju evanđelja. 8 Doista, Bog mi je svjedok kako čeznem za svima vama najnježnijom ljubavlju Krista Isusa. 9 I zato se molim da vaša ljubav sve više obiluje u spoznaji i u svakom razumijevanju, 10 da razabirete što je bolje te da budete čisti i bez spoticanja na Kristov dan, 11 puni plodne pravde po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju.

Uzdam se upravo u to da će Onaj koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa.

Filipljanima 1:6

TRI godine zaredom moj je sin sudjelovao na koncertu. Svirao je klavir. Prošle sam ga godine gledala kako se penje stepenicama i postavlja note. Odsvirao je dvije skladbe, sjeo pokraj mene i šapnuo: »Mama, ove se godine klavir smanjio.« Odgovorila sam: »Nije, sine, to je isti klavir na kojem si svirao prošle godine. Ti si viši! Narastao si.«

Duhovni se rast poput tjelesnog rasta često događa polagano, s vremenom. To je trajni proces kojim postajemo sve sličniji Isusu, i to se događa tako što se mijenjamo obnavljanjam svojega uma (Rimljanima 12:2). Kada Duh Sveti djeluje u nama, postajemo svjesniji grijeha u svojem životu. U želji da proslavimo Boga, možda ćemo se nastojati promijeniti. Ponekad u tome uspijemo, no nekada se trudimo, ali uzalud. Ako nam se čini da se ništa ne mijenja, postajemo malodušnima. Možda izostanak napretka izjednačujemo s neuspjehom, a zapravo je riječ o procesu koji još traje.

Duhovni rast uključuje Duha Svetoga, našu spremnost da se mijenjamo i vrijeme. U nekom trenutku života možda ćemo se osvrnuti i vidjeti da smo duhovno narasli. Neka vam Bog pomogne da nastavite vjerovati »da će Onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa« (Filipljanima 1:6, K. S.).

– Jennifer Benson Schuldt

Duhovni rast je proces.