Biti pravi prijatelj

Pročitajte: Knjiga Postanka 14:17-24

17 A kad se vraćao poslije pobjede nad Kedor-Laomerom i kraljevima što su bili s njim u savezu, izađe mu ususret kralj sodomski u dolinu Šave, to jest dolinu kraljevsku. 18 I Melkisedek, kralj šalemski, donese kruh i vino; on je bio svećenik Boga višnjega; 19 i blagoslovi Abrama i reče:
»Blagoslovljen da si,
Abrame od Boga višnjega,
Stvoritelja neba i zemlje!
20 I neka je slavljen Bog višnji
koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje!«
Abram mu dade desetinu od svega.
21 A kralj sodomski reče Abramu: »Daj meni samo ljude! Blago zadrži za sebe.«
22 Ali Abram odgovori kralju sodomskomu: »Dižem svoju ruku Gospodinu, Bogu višnjemu, Stvoritelju neba i zemlje: 23 ni konca, ni remena od obuće, ništa od svega što je tvoje ne uzimam da ne rekneš: Ja sam obogatio Abrama. 24 Ja neću ništa osim onoga što su pojeli momci, i dijela za ljude što su išli sa mnom: za Anera, Eškolu i Mamrea. Oni neka uzmu svoj dio!«

I Melkisedek, kralj šalemski, donese kruh i vino.

Postanak 14:18

U pjesmi The House by the Side of the Road (Kuća uz cestu) Samuel Foss je napisao: »Pustite me da živim u kući uz cestu i budem prijatelj čovjeku.« To i ja želim biti – prijatelj ljudi. Želim stajati uz put, čekati umorne putnike. Tražiti one koji su izudarani i kojima je učinjena nepravda, koji nose teret ranjenog i razočaranog srca. Nahraniti i okrijepiti ih riječima ohrabrenja i poslati ih njihovim putem. Možda ih neću moći »popraviti« ili riješiti njihove probleme, ali mogu ih blagosloviti.

Melkisedek, kralj Salema i svećenik, blagoslovio je Abrahama kada se vratio umoran iz bitke (Postanak 14). Reći nekome »nazdravlje« nisu samo riječi koje izgovaramo kada netko kihne. Mi zapravo nekome želimo dobro zdravlje, blagoslivljamo ga, a da toga nismo ni svjesni.

Mi blagoslivljamo druge kada ih dovodimo Onome koji je izvor blagoslova. Melkisedek je blagoslovio Abrama riječima: »Blagoslovljen da si, Abrame od Boga višnjega, Stvoritelja neba i zemlje!« (r. 19)

Blagoslivljamo druge i kada se molimo s njima; dovodimo ih sa sobom do prijestolja milosti da postignu milosrđe kada im »ustreba pomoć!« (Hebrejima 4:16) Možda nećemo moći promijeniti okolnosti u kojima se nalaze, ali možemo im pokazati Boga. To je ono što pravi prijatelj radi.

– David Roper

Veliki dio ljubavi je slušanje.