Vidjeti Boga

Pročitajte: Knjiga Izlaska 34:1-9

1 Gospodin zapovjedi Mojsiju: »Isteši sebi dvije ploče od kamena, kao što su bile prve, da napišem zapovijedi što su stajale na prvim pločama, koje si razbio! 2 Budi tad spreman za sutra, da rano izađeš na goru Sinaj i tamo na vrhu gore stupiš preda me! 3 Nitko ne smije izaći s tobom gore i pojaviti se na cijeloj gori. I ovce i goveda ne smiju pasti uz ovu goru.«
4 I on tako istesa sebi dvije ploče od kamena, kao što su bile prve. Sutradan u rano jutro ustade Mojsije i izađe na goru Sinaj, kao što mu je bio zapovjedio Gospodin. Dvije kamene ploče uze sa sobom u ruku. 5 Kad onda Gospodin siđe dolje u oblaku, stade on tamo uz njega i prizva ime Gospodnje. 6 Tada prođe Gospodin ispred njega.
I Gospodin se oglasi: »Gospodin je milosrdan i milostiv Bog, strpljiv, bogat milošću i vjernošću, 7 koji čuva vjernost tisućama, koji prašta krivnju, opačinu i grijeh, ali nikoga ne pušta bez kazne, nego krivnju otaca pohodi na djeci i na unučadi, na trećem i četvrtom koljenu.«
8 Mojsije se prignu brže sve do zemlje, pade ničice 9 i reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, Gospodine, onda neka bi išao Gospodin u našoj sredini! Ako je i tvrda vrata narod, oprosti nam ipak našu krivnju i grijeh naš i daj da budemo tvoja svojina!«

Gospodin je strpljiv i bogat dobrotom. On oprašta krivnju i grijeh. Ali posve ne otpušta kaznu.

Brojevi 14:18

KARIKATURISTI postavljaju svoje stalke na javnim mjestima i crtaju ljude koji su spremni platiti skromanu cijenu za crtež na kojem izgledaju smiješno. Njihovi nas crteži zabavljaju zato što prenaglašavaju jednu ili više naših tjelesnih značajki tako da smo i dalje prepoznatljivi, ali smiješni.

Za razliku od toga, karikature Boga nisu smiješne. Pretjerano isticanje jedne od Njegovih začajki daje iskrivljenu sliku koju ljudi lako odbace. Poput karikature, iskrivljeno viđenje Boga ne shvaća se ozbiljno.

One koji vide Boga samo kao ljutitog i strogog suca lako će privući netko tko naglašava Njegovu milost. Oni koji Boga vide kao dobrodušnog djedicu odbacit će tu sliku kada bude trebali pravdu. Oni koji Boga vidi kao intelektualnu ideju, a ne kao osobu punu ljubavi, s vremenom će otkriti da su druge ideje privlačnije. Oni koji Boga vide kao najboljeg prijatelja često ga napuste kada nađu prijatelje koji im više odgovaraju.

Bog za sebe kaže da je milosrdan i milostiv, ali i pravedan i kažnjava krivnju (Izlazak 34:6,7).

Vjerovati znači izbjegavati isticanje samo nama dragih Božjih osobina. Moramo štovati cjelovitog Boga, ne samo ono što nam se sviđa.

– Julie Ackerman Link

Bog je Bog.