Braniti Boga

Pročitajte: Evanđelje po Luki 9:51-56

51 Približavali su se dani kada je trebao biti uzet. Tada on čvrsto nakani poći u Jeruzalem. 52 I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i dođoše u jedno samarijansko mjesto da mu priprave gdje će prenoćiti. 53 Ali ga ne primiše, jer je bio na putu u Jeruzalem. 54 Kad to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da zazovemo oganj s neba, da ih unišiti?« 55 A on se okrenu i ukori ih. 56 I tako odoše u drugo mjesto.

Blag odgovor utišava gnjev; uvredljiva riječ podiže srdžbu.

Izreke 15:1

NALJEPNICA na braniku automobila, koja je vrijeđala Boga, privukla je pažnju sveučilišnog profesora. Budući da je prije i sam bio ateist, pomislio je da vlasnik možda želi naljutiti vjernike. »Gnjev pomaže ateistu opravdati svoj ateizam«, objasnio je, a onda je upozorio: »Ali prečesto ateist dobiva upravo ono što je tražio.« Razmišljajući o svojem obraćenju, sjetio se zabrinutosti prijatelja koji ga je potaknuo da razmotri istinu o Kristu. No njegov »osjećaj hitnosti nije prerastao u nestrpljivost i ljutnju.« I nikada neće zaboraviti istinsko poštovanje i milosrđe koje mu je prijatelj iskazao toga dana.

Kristovi su sljedbenici često uvrijeđeni kada Ga drugi odbace. No što On misli o neprihvaćanju? Isus je stalno nailazio na prijetnje i mržnju, ali nikada nije osobno posumnjao u svoje božanstvo. Kada Mu je u jednome mjestu otkazano gostoprimstvo, Jakov i Ivan su se razljutili. »Gospodine, hoćeš li da zazovemo oganj s neba, da ih uništi?« (Luka 9:54), pitali su. Isus je bio protiv. Okrenuo se i ukorio ih je (r. 55). Uostalom, »Bog nije poslao svoga Sina na svijet zato da osudi svijet, nego da se svijet po Njemu spasi« (Ivan 3:17).

Možda će nas iznenaditi, ali Bog ne treba nas da ga branimo. On želi da ga predstavljamo! A za to je potrebno vrijeme, rad, krotkost i ljubav.

– Tim Gustafson

Najbolji način da branimo Isusa je da živimo kao On.