Sve što trebamo

Pročitajte: Druga Petrova poslanica 1:1-11

1 Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su primili s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi našega Boga i Spasitelja Isusa Krista. 2 Obilovali milošću i mirom po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!
3 Božanstvena njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost po spoznaji onoga koji nas pozva svojom slavom i moći. 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste umaknuli pogubnoj požudi svijeta.
5 I zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom, 6 spoznaju suzdržljivošću, suzdržljivost strpljivošću, strpljivost pobožnošću, 7 pobožnost bratskom ljubavlju, bratsku ljubav sveopćom ljubavlju. 8 Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, ne će vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. 9 Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. 10 Zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo, ne ćete nikada pasti. 11 Tako će vam se obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.

Božanstvena Njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost po spoznaji Onoga koji nas pozva svojom slavom i moći.

2 Petrova 1:3

ČESTO se osjećam potpuno nedoraslim zadaćama s kojima se suočavam. Bilo da je riječ o podučavanju djece na vjeronauku, savjetovanju prijatelja ili pisanju tekstova za Kruh naš svagdašnji, izazovi se često čine većima od mojih sposobnosti. Poput Petra, i ja moram još mnogo toga naučiti.

Novi zavjet otkriva nam Petrove neuspjehe kada je nastojao slijediti Gospodina. Dok je hodao po vodi prema Isusu, počeo je tonuti (Matej 14:25-31). Kada je Isus bio uhićen, prisegnuo je da Ga ne poznaje (Marko 14:66-72). Ali susret s uskrslim Kristom i snaga Duha Svetoga promijenili su Petrov život. Shvatio je da nam je Bog dao sve što nam je »potrebno za život i pobožnost« (2 Petrova 1:3, K. S.). Nevjerojatna izjava za čovjeka koji je doživio toliko neuspjeha!

Bog nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima možemo biti sudionici božanske naravi, jer smo umaknuli pogubnoj požudi svijeta (r. 4). Naš odnos s Gospodinom izvor je mudrosti, strpljenja i snage koju trebamo kako bismo veličali Boga, pomagali drugima i nosili se s izazovima sadašnjice. Uz njegovu pomoć možemo prevladati nesigurnost i osjećaj nedostatnosti. On je sve što trebamo.

– David McCasland

Bog je obećao da će nam dati sve što trebamo da bismo Ga proslavljali svojim životom.