Čvrsti temelj

Pročitajte: Evanđelje po Luki 6:46-49

46 Što me zovete: Gospodine, Gospodine, a ne činite što govorim? 47 Pokazat ću vam na koga je nalik onaj koji dolazi k meni, sluša moje riječi i izvršava ih. 48 On je nalik na čovjeka koji je sagradio kuću, duboko kopao i udario temelj na stijeni. Dođe poplava, navali bujica na tu kuću. Ali je nije mogla potresti jer je bila dobro sagrađena.
49 A tko sluša moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na čovjeka koji sazida svoju kuću na tlu i bez temelja. Kad na nju navali bujica, odmah padne i – velika bude ruševina od one kuće.«

Što me zovete: Gospodine, Gospodine, a ne činite što govorim?

Luke 6:46

VELIKI, osvijetljeni križ uzdiže se na stjenovitom platou visoko iznad moga rodnoga grada. Na njegovim je obroncima izgrađeno nekoliko kuća. No nedavno su vlasnici nekih od njih bili prisiljeni iseliti zbog sigurnosnih razloga. Usprkos tome što se nalaze ‘vrlo blizu’ žive stijene, ti domovi nisu sigurni. Svakoga su se dana temelji kuća pomicali – skoro 76 milimetra – i postojala je opasnost da puknu glavne vodovodne cijevi, što bi ubrzalo klizanje.

Isus uspoređuje one koji čuju i poslušaju Njegove riječi s onima koji sagrade kuću na stijeni (r. r. 47,48). Te će kuće odoljeti poplavama i bujicama. Nasuprot tome, Isus kaže da kuće koje nemaju čvrsti temelj – poput ljudi koji se ne obaziru na Božje upute – ne mogu izdržati olujno nevrijeme.

U više sam navrata bio u iskušenju da zanemarim svoju savjest. Bilo mi je jasno da Bog od mene traži više nego što sam dao, a ja sam mislio da je to ‘dovoljno blizu’. Upravo su mi kuće na obližnjem klizištu pokazale da biti ‘blizu’ nikada nije dovoljno blizu kada je riječ o poslušnosti Bogu. Da bismo bili poput onih koji grade svoje kuće na čvrstom temelju i odolijevaju životnim olujama koje nas tako često snađu, moramo u potpunosti biti poslušni riječima svoga Gospodina.

– Kirsten Holmberg

Riječ Božja jedini je sigurni temelj za život.