Savršeni otac

Pročitajte: Mudre izreke 20:3-7

3 Služi čovjeku na čast kad se drži daleko od svađe;
a svaki je luđak svadljiv.
4 U jesen ne voli lijenčina orati;
traži li onda o žetvi, ne dobije ništa.
5 Duboka je voda naum u čovjekovu srcu;
čovjek razuman zna je iscrpsti.
6 Mnogi ljudi čine veliku viku svojom ljubavi;
ali zaista vjerna čovjeka, tko će ga naći?
7 Ako jedan hodi pravedno i besprijekorno,
njegovoj će djeci poslije njega biti dobro.

Ako jedan hodi pravedno i besprijekorno, njegovoj će djeci poslije njega biti dobro.

Izreke 20:7

MOJ otac mi je jednom zgodom priznao: »Kada ste bile male, često sam izbivao od kuće.«

Ne sjećam se toga. Osim što je imao punovremeni posao, nekoliko je večeri tjedno uvježbavao naš crkveni zbor, a povremeno bi na tjedan ili dva otputovao na gostovanja s muškim kvartetom. No za sve značajne (i mnogo malih) trenutaka u mome životu – on je bio tu.

Primjerice, bio je uz mene kada sam s osam godina imala malu ulogu u popodnevnoj školskoj priredbi. Sve majke su došle, ali samo jedan tata – moj. Uvijek se trudio da mojim sestrama i meni da do znanja da smo mu važne i da nas voli. I gledajući ga kako se nježno brine za moju mamu zadnjih nekoliko godina njezina života, naučila sam što znači nesebično voljeti. Tata nije savršen, ali mi je dao naslutiti kakav je moj nebeski Otac. I upravo je to ono što kršćanski očevi trebaju činiti.

Ponekad zemaljski očevi razočaraju ili povrijede svoju djecu. No, naš Otac na nebu je »milosrdan i milostiv, strpljiv je i bogat dobrotom« (Psalam 103:8). Kad tata koji voli Gospodina odgaja, tješi, podučava i skrbi za potrebe svoje djece, pokazuje im kakav je naš Otac na nebesima.

– Cindy Hess Kasper

Život proživljen za Krista je najbolja ostavština koju možemo ostaviti svojoj djeci.