Potaknuti Bogom

Pročitajte: Prva knjiga o Kraljevima 8:54-63

54 Kad je Salomon bio posve dovršio prošnju i molitvu Gospodinu, ustade s mjesta pred žrtvenikom Gospodnjim, gdje je bio klečao ruku raširenih prema nebu, 55 stupi naprijed i blagoslovi svu općinu Izraelovu snažnim glasom ovako: 56 »Blagoslovljen neka je Gospodin, koji je svojemu narodu Izraelu pribavio mir posve onako kao što je obećao. Nije ostalo neispunjeno ni jedno jedino od svih sjajnih obećanja što ih je dao preko svojega sluge Mojsija. 57 Gospodin, Bog naš, neka bude s nama, kao što je bio s našim ocima! Neka nas ne ostavi i ne odbije. 58 Da se srca naša obrate k njemu i mi hodimo svim njegovim putovima i držimo njegove zapovijedi, uredbe i zakone, na koje je obvezao naše oce. 59 I ove moje riječi, što sam ih u molitvi upravio Gospodinu, neka budu nazočne Gospodinu, Bogu našemu, dan i noć, da pribavi pravicu svojemu sluzi i svom narodu Izraelu u svako doba, 60 da svi narodi na zemlji dođu do spoznaje da je Gospodin Bog i nitko drugi. 61 A vaše srce neka bude nepodijeljeno odano Gospodinu, Bogu našemu, da hodite po njegovim uredbama i držite njegove zapovijedi, kao danas!«
62 Tada prinese kralj i sav Izrael s njim žrtve klanice Gospodinu. 63 Kao žrtvu pričesnicu, koju dade Salomon zaklati za Gospodina, žrtvova on dvadeset i dvije tisuće volova i sto i dvadeset tisuća ovaca. Tako posvetiše Gospodnji Hram kralj i svi sinovi Izraelovi.

Da se srca naša obrate k Njemu i mi hodimo svim Njegovim putovima.

1 Kraljevima 8:58

PRIJE nekoliko mjeseci e-poštom sam dobila poziv da se pridružim zajednici ‘potaknutih ljudi’. Odlučila sam provjeriti što to znači. Potaknuta osoba je onaj tko žarko želi uspjeti i tko se jako trudi da postigne svoje ciljeve.

Je li dobro biti potaknuta osoba? Ovaj vam tekst odgovara na to pitanje: »Sve činite na Božju slavu« (1 Korinćanima 10:31). Često radimo stvari sebi na slavu. Nakon potopa u Noino doba, skupina ljudi odlučila je podignuti »grad i toranj s vrhom do neba!« Željeli su proslaviti svoje ime i da se ne rasprše »po svoj zemlji!« (Postanak 11:4, K. S.) Njihov je poticaj bio pogrešan.

Nasuprot tome, kada je kralj Salomon posvećivao Kovčeg saveza i novoizgrađeni Hram, rekao je: »Sagradih Hram imenu Gospodina, Boga Izarelova« (1 Kraljevima 8:20). Zatim se pomolio: »Da se srca naša obrate k Njemu i mi hodimo svim Njegovim putovima i držimo Njegove zapovijedi, uredbe i zakone« (r. 58). Kad je naša najveća želja proslaviti Boga i biti Mu poslušni, mi postajemo ‘potaknuti ljudi’. Želimo voljeti i služiti Isusu u snazi ​​Duha Svetoga. Za kraj pročitajmo Salomonovu molitvu: »A vaše srce neka bude nepodijeljeno odano Gospodinu, Bogu našemu, da hodite po Njegovim uredbama i držite Njegove zapovijedi!« (r. 61)

– Keila Ochoa

Sve što činite, činite na slavu Božju.