Veoma dobro!

Pročitajte: Knjiga Postanka 1:24-31

24 Tada reče Bog: »Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje što gmižu, i zemaljske zvijeri, sve po njihovoj vrsti!« I tako se dogodi. 25 Tako načini Bog zemaljske zvijeri po njihovoj vrsti, stoku po njezinoj vrsti i sve gmizavce po njihovoj vrsti. I vidje Bog da je bilo dobro.
26 Tada reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim što gmiže po zemlji!«
27 Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju.
Stvori ga na sliku Božju.
Stvori ih kao muža i ženu.
28 I Bog ih blagoslovi. Tada im Bog zapovjedi: »Rađajte se i množite se! Napučite zemlju i sebi je podvrgnite! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem što se miče na zemlji!« 29 Bog nastavi: »Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu! 30 Sve zeleno bilje dajem za hranu svim zvijerima zemaljskim, svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i ima u sebi život.« I tako se dogodi. 31 Kad vidje Bog sve što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I nasta večer, i nasta jutro: šesti dan.

Kad vidje Bog sve što je bio učinio, nađe to za veoma dobro.

Postanak 1:31

ČINI se da neki dani imaju temu koja se njima provlači. Nedavno sam imala jedan od takvih dana. Naš je pastor nedjeljnu propovijed na tekst iz 1. poglavlja Knjige Postanka započeo dvominutnim prikazivanjem fotografija cvijeća od kojih zastaje dah. Zatim sam kod kuće na internetu pregledala neke stranice o cvijeću. A onda, dok sam šetala šumom, okružilo me je prekrasno proljetno šumsko cvijeće – kukurjeci, jaglaci i visibabe.

Bog je stvorio cvijeće i sve drugo raslinje (i tlo na kojemu će rasti), trećega dana stvaranja. I dvaput toga dana Bog je rekao »da je bilo dobro« (r. r. 10,12). Samo je još jednoga dana stvaranja – šestoga – Bog učinio nešto slično. U 24. retku je rekao: »I tako se dogodi«, a u 31. da je sve što je stvorio »veoma dobro«. Naime, toga dana je stvorio čovjeka i Njegovo je remek-djelo završeno, pogledao je sve što je stvorio i »nađe to za veoma dobro« (r. 31).

U izvještaju o stvaranju vidimo Boga Stvoritelja komu se sviđa sve što je stvorio – a čini se i da je uživao u samome stvaranju. Zašto bi inače stvorio svijet tako raznobojnim i raznolikim? Najbolje je sačuvao za kraj stvarajući »čovjeka na sliku svoju« (r. 27). Kao oni koji su stvoreni na Njegovu sliku, blagoslovljeni smo i nadahnuti Njegovim djelom.

– Alyson Kieda

Sve stvorenje nosi Božju potpis.