Nedovršeni radovi

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 7:14-25

14 Znamo naime da je zakon duhovan; a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh. 15 Doista ne znam što činim, jer ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim. 16 Ako li činim ono što ne ću, slažem se sa Zakonom: dobar je. 17 A to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. 18 Znam naime da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojemu tijelu. Jer dobro htjeti jest u mojoj moći, ali nije i činiti ga. 19 Jer dobro koje hoću ne činim nego zlo koje ne ću, to činim. 20 A kad činim ono što ne ću, zapravo to ne činim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. 21 Nalazim dakle ovaj zakon: kad hoću dobro činiti, u meni je zlo. 22 Jer imam radost u Božjemu Zakonu po unutrašnjem čovjeku, 23 ali vidim drugi zakon u svojim udovima koji se protivi zakonu mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. 24 Ja, nesretni čovjek! Tko će me izbaviti od ovog smrtnog tijela? 25 Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako dakle ja sâm umom služim Božjem zakonu, a tijelom zakonu grijeha.

Tko će me izbaviti od ovog smrtnog tijela? Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu!

Rimljanima 7:24,25

KADA je umro, veliki umjetnik Michelangelo za sobom je ostavio mnoge nedovršene projekte. No četiri njegove skulpture nisu ni trebale biti dovršene. Skulpture Robova (Bradati rob, Rob Atlas, Rob koji se budi i Mladi rob), iako izgledaju nedovršenima, upravo su onakve kakvima ih je Michelangelo zamislio. Umjetnik je želio pokazati kako je to biti zauvijek zarobljen.

Umjesto da napravi skulpture robova u okovima, Michelangelovi su likovi zarobljeni u samom mramoru iz kojega su isklesani. Tijela izlaze iz kamena, ali ne u potpunosti. Mišići su napeti, ali prsti se ne mogu osloboditi. Još su uvijek zarobljeni u kamenu.

Mogu se poistovjetiti sa skulpturama Robova. Njihovo se stanje ne razlikuje od mojega, moje borbe s grijehom. Ne mogu se osloboditi: poput tih skulptura i ja sam bespomoćna, zarobljena sam »zakonom grijeha koji je u mojim udovima« (r. 23). Bez obzira na to koliko se trudim, ne mogu se promijeniti. Ali, hvala Bogu, vi i ja nećemo ostati nedovršena djela. Doduše, nećemo biti završeni dok ne dođemo u nebo, ali u međuvremenu prihvatimo li djelovanje Duha Svetoga, On nas mijenja. Bog obećava da će dovršiti dobro djelo koje je započeo u nama (Filipljanima 1:6.).

– Amy Peterson

On je lončar; mi smo glina.