Započnite prvi

Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 4:7-21

7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 9 Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu. 10 U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.
11 Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge. 12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama. 13 Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha. 14 Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta. 15 Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu. 17 U ovom se usavršava ljubav među nama: imamo sigurnost za dan suda, jer kao što je on, takvi smo mi u ovom svijetu. 18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio. 20 Ako tko kaže: »Ljubim Boga«, a mrzi svojega brata, lažac je; jer tko ne ljubi svojega brata koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? 21 Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svojega brata!

Mi ljubimo Boga jer je On nas najprije ljubio.

1 Ivanova 4:19

STRPLJIVO smo pomagali svojemu sinu da se oporavi i prilagodi novom načinu života s našom obitelji. Tijekom odrastanja u sirotištu usvojio je neke neprihvatljive oblike ponašanja. Iako sam suosjećala s njime zbog svega što je doživio kao sasvim malo dijete, svakim sam se danom sve više udaljavala od njega. Posramljena, odlučila sam o tome razgovarati s njegovom terapeutkinjom. Njezin blagi odgovor pogodio je bit problema: »On treba da vi započnete prvi… Pokažite mu da je vrijedan ljubavi prije nego što on to bude mogao potvrditi svojim ponašanjem.«

Primateljima svoga pisma Ivan otkriva dubine ljubavi, navodeći Božju ljubav i kao izvor i razlog ljubavi jednih prema drugima (1 Ivanova 4:7,11). Priznajem da često ne pokazujem takvu ljubav, bilo da je riječ o strancima, prijateljima bilo o mojoj djeci. No Ivanove su riječi u meni zapalile novu želju i sposobnost da to mogu: Bog je započeo prvi. Poslao je svoga Sina da pokaže puninu Njegove ljubavi za svakoga od nas. Zahvalna sam što On ne odgovara onako kako mi to često činimo. Ne prestaje nas voljeti.

Iako naši grijesi ne zaslužuju Božju ljubav, On nam ju nesebično daje (Rimljanima 5:8). Njegova ‘započnite prvi’ ljubav potiče nas da ljubimo jedni druge kao odgovor na tu ljubav i kao odraz te ljubavi.

– Kirsten Holmberg

Bog je prvi ljubio nas, da bismo mi mogli ljubiti druge.