Duboko korijenje

Pročitajte: Evanđelje po Luki 24:44-49

44 On im reče: »Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: Sve se treba ispuniti što stoji napisano o meni u Mojsijevu zakonu, kod Proroka i u Psalmima.« 45 Tada im otvori um da razumiju Pismo. 46 Zatim nastavi: »Tako stoji pisano: Mesija treba trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih. 47 U njegovo ime treba biti propovijedano obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. 48 Vi ste tome svjedoci. 49 Evo, ja ću poslati obećanje svojega Oca na vas. Ostanite u gradu dok ne budete opremljeni snagom odozgo!«

Tada im otvori um da razumiju Pismo.

Luka 24:45

STABLO sekvoje, jedno od tri vrste mamutovca, ubrajamo u najveće i najizdržljivije organizme na svijetu. Može narasti do 100 metara, težiti više od 1000 tona i živjeti 3000 godina. No veličanstvena sekvoja velik dio svoje veličine i dugovječnosti duguje onomu što se nalazi ispod zemlje. Na dubini od 3,5 do 4,5 metra nalazi se mreža korijenja koje se prostire na površinu od jednog hektara i može držati jako visoko i teško stablo.

No impresivno je korijenje sekvoje neznatno u usporedbi s povijesti, vjerom i očekivanjem koji podupiru Isusov život. Jednom je prilikom rekao skupini vjerskih vođa da upravo Pisma, koja oni tako revno istražuju i koja vole, svjedoče o Njemu (Ivan 5:39). U sinagogi u Nazaretu otvorio je svitak proroka Izaije, pročitao odjeljak koji opisuje Mesiju kojega su Izraelci očekivali, i rekao: »Danas se ispuni ova riječ Pisma koju ste upravo čuli« (Luka 4:21).

Nakon uskrsnuća Isus je pomogao svojim učenicima razumjeti kako su riječi Mojsija, proroka, pa čak i njihove pjesme pokazale da »Mesija treba trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih« (24:46).

Velika je milost i divota vidjeti Isusa ukorijenjena u povijest i Pisma jednoga naroda, vidjeti kako su čvrsto naši životi ukorijenjeni u Njemu i koliko Ga trebamo.

– Mart DeHaan

Pismo pomaže uvidjeti da trebamo Isusa.