Kod Boga nema etiketa

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 5:1-11

1 Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu. 2 Po njemu smo zadobili vjerom i pristup k ovoj milosti u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom Božje slave. 3 A ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama znajući da nevolja vodi strpljivosti; 4 a strpljivost pouzdanosti, a pouzdanost nadi; 5 nada se pak ne sramoti jer se Božja ljubav izli u naša srca Duhom Svetim, koji nam je dan. 6 Jer Krist, dok smo još bili slabi, umre u pravo vrijeme za bezbožnike. 7 Jer jedva tko umre za pravednika; za dobroga možda bi se tko usudio umrijeti. 8 A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas. 9 Mnogo ćemo dakle više biti po njemu spašeni od gnjeva, kad smo sad opravdani njegovom krvlju. 10 Ako smo doista pomireni s Bogom, smrću njegova Sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više kao pomireni spasiti po njegovu životu. 11 A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po svojemu Gospodinu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.

A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas.

Rimljanima 5:8

CRKVA u mojem gradu ima jedinstvenu pozivnicu koja je odraz Božje ljubavi i milosti prema svakome. Na njoj piše: »Ako ste… svetac, grješnik, gubitnik, uspješan« – i niz drugih naziva za ljude u nevolji – »alkoholičar, licemjer, varalica, kukavica, neprilagođen… dobrodošli ste u ovu crkvu.« Jedan od pastora mi je rekao: »Svake nedjelje na bogoslužju naglas zajedno čitamo tu pozivnicu.«

Koliko često prihvaćamo slične etikete i dopuštamo da one odrede tko smo te kako lako ih dajemo drugima! No Božja milost prkosi etiketiranju zato što je ukorijenjena u Njegovoj ljubavi, a ne našoj slici o sebi. Bilo da se vidimo kao divne ili grozne, sposobne ili bespomoćne, možemo primiti vječni život kao Njegov dar. Apostol Pavao podsjetio je Isusove sljedbenike u Rimu da Krist »dok smo još bili slabi, umre u pravo vrijeme za bezbožnike« (Rimljanima 5:6).

Gospodin ne traži od nas da se promijenimo vlastitom snagom. Umjesto toga, poziva nas da pronađemo nadu, ozdravljenje i slobodu u Njemu. »Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas« (r. 8, K. S.). Gospodin je spreman i voljan nas je primiti upravo onakve kakvi jesmo.

– David McCasland

Božje oproštenje prkosi našim etiketama neuspješnosti ili ponosa.