Nisu dobili priznanje?

Pročitajte: Poslanica Kološanima 4:7-18

7 Kako je meni, javit će vam sve Tihik, ljubljeni brat te vjerni služitelj i drug u Gospodinu. 8 Njega šaljem k vama upravo zato da upoznate kako je nama, i da utješi vaša srca, 9 s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je jedan od vas. Oni će vas obavijestiti o svemu kako je ovdje.
10 Pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, Barnabin nećak o kojemu primiste zapovijedi. Ako dođe k vama, lijepo ga primite. 11 Također vas pozdravlja Isus, zvani Just. Od onih koji su obrezani, jedini su oni moji suradnici za Božje kraljevstvo. Oni su mi bili utjeha.
12 Pozdravlja vas vaš Epafra, sluga Krista Isusa; on se jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja. 13 Zaista, svjedočim za njega da se mnogo trudi za vas i za braću u Laodiceji i Hierapolu.
14 Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.
15 Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu, i Crkvu koja je u njezinoj kući!
16 Kad se pročita ova poslanica kod vas, pobrinite se da bude pročitana i u laodicejskoj Crkvi, a onu iz Laodiceje pročitajte i vi. 17 Kažite Arhipu: pazi na službu koju si primio u Gospodinu i obavljaj je potpuno!
18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Spominjite se mojih okova! Milost s vama!

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Matej 5:16

HOLLYWOODSKI su mjuzikli bili vrlo popularni tijekom 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća. Osobito su tri glumice – Audrey Hepburn, Natalie Wood i Deborah Kerr – oduševljavale gledatelje svojim iznimnim nastupima. No veliki dio svoje popularnosti mogle su zahvaliti pjevanju od kojega je zastajao dah. A zapravo za uspjeh klasičnih filmova uvelike je bila zaslužna Marni Nixon, koja je ‘posuđivala’ svoj glas svakoj od tih slavnih glumica i koja dugo vremena za to nije primila nikakvo priznanje.

I u Kristovu tijelu, Crkvi, postoje ljudi koji vjerno podržavaju one čija je uloga javna. U svojoj je službi i Pavao imao takve osobe. Tercije je Pavlu ‘posudio’ svoje umijeće pisanja (Rimljanima 16:22). Epafrine su molitve bile snažna potpora Pavlu i ranoj Crkvi (Kološanima 4:12,13). Lidija je otvorila svoj dom umornim apostolima (Djela ap. 16:15). Pavao ne bi mogao raditi bez potpore drugih Kristovih slugu (r. r. 7-18).

Možda nemao istaknutu ulogu, ali znamo da je Bog zadovoljan kada poslušno radimo ono na što nas je pozvao. Kada smo »puni revnosti u Gospodnjem dijelu« (1 Korinćanima 15:58), pronaći ćemo vrijednost i ispunjenje u službi jer donosi slavu Bogu i privlači druge k Njemu (Matej 5:16 ).

– Cindy Hess Kasper

Tajna istinskog služenja je apsolutna vjernost gdje god vas Bog postavio.