Graditi zajednicu

Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:19 – 3:11

19 Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. 21 Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. 22 Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.
3
1 Zato sam ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane. 2 Sigurno ste čuli za raspored Božje milosti koja je meni dana za vas: 3 meni se po objavi očitova otajstvo, kao što gore ukratko opisah. 4 Odatle možete, čitajući, razabrati moje razumijevanje Kristova otajstva. 5 Ono se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima, kako se je sad otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima u Duhu, 6 da su neznabošci subaštinici, sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju. 7 Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju. 8 Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo 9 i otkrivati svima kako se ostvaruje otajstvo od vjekova sakriveno u Bogu koji je sve stvorio. 10 Sada se po Crkvi objavljuje Poglavarstvima i Vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost, 11 po vjekovnom naumu koji izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Ono što se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima… kako se sad otkrilo… apostolima… da su neznabošci subaštinici, sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po Evanđelju.

Efežanima 3:5,6

ZAJEDNICA je mjesto gdje živi osoba s kojom najmanje želite živjeti, ​​kaže Henri Nouwen. Često se okružujemo ljudima s kojima volimo biti, što čini klub ili klike, a ne zajednicu. Svatko može osnovati klub; no da biste načinili zajednicu potrebni su milost, zajednička vizija i naporan rad.

Kršćanska je Crkva bila prva institucija u povijesti koja je okupila i izjednačila Židove i neznabošce, muškarce i žene, robove i slobodne. Apostol Pavao je vrlo temeljito objasnio to otajstvo koje je bilo »od vjekova sakriveno u Bogu.« Time što smo zajednica različitih ljudi, kaže Pavao, u prilici smo privući pozornost svijeta, pa čak i Poglavarstava i Vlasti na nebu (Efežanima 3:9,10).

U izvjesnom smislu Crkva nije uspjela u toj zadaći. Pa ipak ona je mjesto koje okuplja generacije: dojenčad u naručju majki, djecu koja se meškolje i hihoću uvijek u krivo vrijeme, odrasle koji uvijek znaju što priliči i one koji zadrijemaju ako propovijed traje predugo.

Ako želimo iskustvo zajednice kakvu Bog nudi, potražimo zajednicu ljudi koji ‘nisu poput nas’.

– Philip Yancey

Čovjek koji živi u maloj zajednici živi u mnogo većem svijetu. – G. K. Chesterton