Život u izobilju

Pročitajte: Marko 10:28-31

28 Tada mu reče Petar: »Eto, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom.« 29 Isus potvrdi: »Zaista kažem vam: Nitko zbog mene i zbog evanđelja ne ostavlja kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili polja, 30 a da ne primi sve stostruko: već sada u ovom svijetu – iako s progonima – kuću, braću, sestre, majke, djecu i polja, a u budućem svijetu vječni život. 31 Mnogi koji su prvi bit će posljednji i mnogi koji su posljednji bit će prvi.«
Pročitajte: Ivan 10:9-10
9 Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti. 10 Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava. Ja dođoh da imaju život, i to obilnije da ga imaju.

Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.

Ivan 10:10, K. S.

KADA sam posjetila obitelj svoje sestre, moji su nećaci jedva dočekali da mi pokažu svoj novi sustav ocjenjivanja. Elektronička ploča bilježi njihova postignuća. Dobro obavljen posao znači da dijete smije pritisnuti zeleni gumb, što dodaje bodove na njegov račun. Za pogrešku, kao što je ne zatvoriti stražnja vrata, treba pritisnuti crveni gumb, što smanjuje broj skupljenih bodova. Budući da mnogo bodova donosi uzbudljivu nagradu, npr. više vremena na računalu, a pogreške to vrijeme smanjuju, moji su nećaci sada jako motivirani izvršavati svoje obveze i držati vrata zatvorena!

To me je potaknulo da se našalim kako bih i ja željela imati tako domišljatu i poticajnu napravu! Zapravo, Bog nam je to već dao. Umjesto da nam je zapovijedio da budemo poslušni, Isus je obećao da je život nasljedovanja, iako težak, i život »u izobilju« (r. 10, K. S.). Živjeti u Njegovu kraljevstvu vrijedi stostruko više »već sada u ovom svijetu, a u budućem svijetu vječni život« (Marko 10:29,30, K.S.).

Veselimo se činjenici da služimo velikodušnom Bogu, Onomu koji ne nagrađuje i ne kažnjava kao što zaslužujemo. On velikodušno prihvaća naše najslabije napore, čak prihvaća i nagrađuje one koji u zadnji trenutak dođu u Njegovo kraljevstvo (pročitajte Matej 20:1-16). Služimo Mu radosno!

– Monica Brands

Slijediti Isusa put je k blagostanju i ispunjenu životu.