Dostupno svima

Pročitajte: Evanđelje po Marku 10:42-52

42 Isus ih zato dozva k sebi i reče im: »Znate, neznabožački vladari vladaju nad svojim narodima i velikaši čine da oni osjete njihovu moć. 43 Među vama neka ne bude tako. Tko hoće biti velik među vama, taj neka bude vaš sluga; 44 i tko hoće biti prvi među vama, taj neka bude svima sluga! 45 I Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da dâ svoj život u otkup za mnoge.«
46 Oni dođoše u Jerihon. Kada je izlazio iz Jerihona s učenicima i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je na putu prosjak, slijepac Bartimej, Timejev sin. 47 Čim je on čuo da je tu Isus Nazarećanin, povika iza glasa: »Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!« 48 Mnogi su ga korili neka šuti. Ali on je vikao još jače: »Sine Davidov, smiluj mi se!« 49 Tada zastane Isus i reče: »Zovnite ga ovamo!« Zovnuše slijepca i rekoše mu: »Imaj pouzdanje! Ustani, zove te!« 50 Tada on zbaci sa sebe svoju haljinu, skoči i pohrli k Isusu. 51 Isus ga upita: »Što hoćeš od mene?« »Učitelju«, zamoli slijepac, »učini da progledam!« 52 Isus mu reče: »Idi, vjera te je tvoja ozdravila.« Odmah je progledao i uputio se za njim.

I Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da dâ svoj život u otkup za mnoge.

Marko 10:45

U suvremenom društvu opsjednutom slavnima, ne čudi da poduzetnici reklamiraju »slavne kao proizvod… dajući im mogućnost da prodaju svoje vrijeme i pozornost.« U članku Vauhini Varae u The New Yorkeru piše da vam 15.000 $, omogućuje susret s pjevačicom Shakirom, a za 12.000 $ možete s jedanaestero svojih gostiju ručati sa slavnim glavnim kuharom Michaelom Chiarellom na njegovu imanju.

Mnogi su Isusa smatrali slavnom osobom. Slijedili su Ga od mjesta do mjesta, slušali Njegovo učenje, gledali Njegova čuda i tražili da ih dodirne i ozdravi. Pa ipak, Isus nikada nije bio umišljen ni nezainteresiran. Bio je dostupan svima. Kada su se Njegovi sljedbenici Jakov i Ivan prepirali tko će imati viši položaj u Božjem kraljevstvu, Isus je podsjetio sve učenike: »Tko hoće biti velik među vama, taj neka bude vaš sluga; i tko hoće biti prvi među vama, taj neka bude svima sluga!« (r. r. 43,44)

Ubrzo nakon što je to rekao, Isus je zaustavio povorku koja Ga je slijedila i upitao slijepog prosjaka: »Što hoćeš od Mene?« (r. 51) »Učitelju… učini da progledam!« (r. 52) Odmah je progledao krenuo za Isusom (r. 52).

Naš Gospodin »nije došao da mu služe, nego da On služi i da dadne život svoj kao otkup umjesto svih!« (r. 45, K. S.)

– David McCasland

Slijedite Isusov primjer: tražite one u potrebi.