Ljubav prema djeci

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 18:1-10

1 U onaj čas pristupiše učenici k Isusu i zapitaše: »Tko je doista najveći u nebeskom kraljevstvu?« 2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih 3 i reče: »Zaista, kažem vam: Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete ući u nebesko kraljevstvo. 4 Tko se dakle drži malenim kao ovo dijete, taj je najveći u nebeskom kraljevstvu. 5 Tko prima takvo dijete u moje ime, taj mene prima.
6 Tko sablazni jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu. 7 Teško svijetu zbog sablazni! Moraju, doduše, doći sablazni, ali teško onomu čovjeku po kojem dolazi sablazan! 8 Ako te tvoja ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge biti bačen u vječni oganj. 9 I ako te tvoje oko sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom ući u život, negoli s dva oka biti bačen u pakleni oganj. 10 Gledajte da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih! Jer vam kažem: Njihovi anđeli na nebesima gledaju uvijek lice mojega Oca koji je na nebesima.

A Isus reče: »Pustite djecu neka dođu k meni i ne branite im; jer je takovih Kraljevstvo nebesko.«

Matej 19:14

THOMAS Barnado upisao je 1865. godine Medicinsku školu pri londonskoj bolnici i maštao da će kao liječnik biti misionar u Kini. No uskoro je otkrio očajničku potrebu u ‘vlastitom dvorištu’ – mnoštvo djece beskućnika koji su živjeli i umirali na ulicama Londona. Odlučio je nešto poduzeti. Otvaranjem škole i domova za djecu londonskog east enda spasio je oko 60.000 mladića i djevojaka od siromaštva i izgledne prerane smrti. Teolog i pastor John Stott je rekao: »Mogli bismo ga nazvati svecem zaštitnikom djece beskućnika.«

»Isus im reče: ‘Pustite dječicu i nemojte im priječiti da dođu k Meni, jer takvima pripada Kraljevstvo nebesko’« (r. 14, K. S.). Možete li zamisliti iznenađenje mnoštva – i Isusovih učenika. U antičkome svijetu djeca su vrijedila malo i bila su uglavnom na margini života. Ali kod Isusa djeca su bila dobrodošla, blagoslivljao ih je i cijenio.

U svojoj Poslanici Jakov izaziva Kristove sljedbenike sljedećim riječima: »Kršćanin, čist i bez mene s Božjeg stanovišta, jest onaj koji se brine za siročad« (1:27, Knjiga o Kristu). Danas, kao i u prvome stoljeću, djeca svih društvenih slojeva, nacija i obiteljskih okruženja izložena su zanemarivanju, trgovini ljudima i još mnogo čemu. Kako možemo veličati Oca koji nas voli, pokazujući Njegovu brigu za djecu?

– Bill Crowder

Budite izraz Isusove ljubavi.