Od tuge do radosti

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 16:16-22

16 Malo, i više me ne ćete vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me.« 17 A neki od njegovih učenika rekoše među sobom: »Što je to što nam kaže: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me, i: Idem k Ocu?« 18 Rekoše dakle: »Što je to što kaže: Malo? Ne znamo što govori.« 19 Isus opazi da su ga htjeli upitati i reče im: »Za to li se zapitkujete među sobom što rekoh: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me? 20 Zaista, zaista kažem vam: Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti u radost. 21 Žena kad rađa, osjeća tjeskobu jer dođe njezin čas. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svijet. 22 Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, i vaše vam radosti nitko ne će uzeti.

… vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti u radost.

Ivan 16:20

KELLYJINU su trudnoću pratile komplikacija i liječnici su bili zabrinuti. Porod je dugo trajao i konačno su se odlučili za carski rez. No, usprkos svemu, Kelly je brzo zaboravila svoju bol kada je u naručju držala svoga novorođenog sina. Radost je zamijenila tjeskobu.

Sveto pismo potvrđuje ovu istinu: »Žena kad rađa, osjeća tjeskobu jer dođe njezin čas. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svijet« (r. 21). Isus je upotrijebio tu sliku da istakne da iako će oni tugovati jer će ih uskoro napustiti, ta će se žalost okrenuti u radost kada ga ponovo vide (r. r. 20-22).

Isus je pritom mislio na svoju smrt i uskrsnuće – i sve što će uslijediti. Nakon svog uskrsnuća, na radost učenika, Isus je s njima proveo još četrdeset dana. Podučavao ih je prije nego što je uzašao na nebo i ponovo ih napustio (Djela ap. 1:3). Ipak, Isus ih nije ostavio shrvane tugom. Duh Sveti će ih opet ispuniti radošću (Ivan 16:7-15; Djela ap. 13:52).

Iako nikada nismo vidjeli Isusa licem u lice, imamo jamstvo da hoćemo jednoga dana. I toga će dana tjeskoba s kojom se suočavamo na ovoj zemlji biti zaboravljena. No, do tada, Gospodin nas nije ostavio bez radosti – dao nam je svoga Duha (Rimljanima 15:13; 1 Petrova 1:8,9.).

– Alyson Kieda

Jednog će se dana naša tuga okrenuti u radost!