Bog čini nešto novo

Pročitajte: Prva poslanica Solunjanima 3:6-13

6 A sad, kad se vratio Timotej k nama od vas i izvijestio nas o vašoj vjeri i ljubavi te da nas se svagda ugodno sjećate, želeći nas vidjeti, kao i mi vas, 7 utješili smo se, braćo, zbog vas, u svoj svojoj bijedi i nevolji, vašom vjerom. 8 Zaista, sad živimo kad vi stojite u Gospodinu. 9 Jer kakvu zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo zbog vas pred svojim Bogom? 10 Noću i danju molimo se najgorljivije da vidimo vaše lice i da nadopunimo ono što je manjkavo u vašoj vjeri.
11 Sam Bog i naš Otac, i naš Gospodin Isus, neka upravi naš put k vama! 12 A vas neka umnoži Gospodin i neka dade da imate obilnu ljubav jedni prema drugima, i prema svima, kao i mi prema vama. 13 Utvrdila se vaša srca besprijekorno u svetosti, pred Bogom i Ocem našim, kad dođe naš Gospodin Isus sa svima svojim svetima. Amen.

A vas neka umnoži Gospodin i neka dade da imate obilnu ljubav jedni prema drugima, i prema svima, kao i mi prema vama.

1 Solunjanima 3:12

»ČINI li Bog nešto novo u vašem životu?« upitao je voditelj skupinu vjernika u kojoj sam i sama bila. Na pitanje je odgovorila moja prijateljica Mindy, koja prolazi kroz teško razdoblje. Rekla je da treba strpljenja za stare roditelje, izdržljivost zbog zdravstvenih problema svoga supruga i razumijevanje za svoju djecu i unuke koji još nisu odlučili slijediti Isusa. A zatim je dodala zanimljiv komentar, suprotan onomu što smo očekivali: »Vjerujem da je to novo što Bog čini produbljivanje mojih sposobnosti i prilika da volim.«

To vrlo nalikuje Pavlovoj molitvi za nove vjernika u Solunu: »A vas neka Gospodin učini da rastete i obilujete u ljubavi jedan prema drugomu i prema svima« (r. 12, K. S.). On ih je podučio o Isusu, ali morao je iznenada otići zbog netrpeljivosti Židova (Djela ap. 17:1-9). Sada ih u svojem pismu ohrabruje da ostanu postojani u vjeri (1 Solunjanima 3:7,8) i moli se da Gospodin poveća njihovu ljubav prema svima.

Kad smo u nevolji, često prigovaramo i pitamo se zašto ili nam nije jasno zašto se to događa upravo nama. Drugo što možemo učiniti u takvim trenucima je tražiti Boga da poveća svoju ljubav u našem srcu i pomogne nam prihvatiti nove prilike da volimo druge.

– Anne Cetas

Naše nevolje mogu naše molitve ispuniti ljubavlju i suosjećanjem za druge.