Prepustite to Bogu

Pročitajte: Druga knjiga o Kraljevima 19:9-19

9 I kad je Sanherib čuo da je Tirhak, etiopski kralj, krenuo u boj protiv njega, posla opet poslanike Ezekiji i zapovjedi: 10 »Odnesite ovu vijest Ezekiji, Judinu kralju: Nemoj da te zavara tvoj Bog u kojega se uzdaš misleći da Jeruzalem ne će pasti u ruku asirskomu kralju! 11 Sam si čuo što su učinili asirski kraljevi svim zemljama, zatrvši ih sasvim. A ti da se izbaviš? 12 Jesu li možda bogovi naroda koje satrše moji oci izbavili Gozance, Harane, Resefce i Edence u Tel Basaru? 13 Gdje je hamatski kralj, arpadski kralj, kralj grada Sefarvajima, pa onaj od Hene i Ive?«
14 Ezekija primi poslanikovo pismo. Kad ga je bio pročitao, ode u Gospodnji Hram i razvi ga tamo pred Gospodinom. 15 Tada se pomoli Ezekija pred Gospodinom ovako: »Gospodine, Bože Izraelov! Ti imaš prijestolje nad kerubima. Ti si jedini Bog nad svim kraljevstvima na zemlji. Ti si onaj koji je stvorio nebo i zemlju.
16 Prigni, Gospodine, svoje uho i čuj!
Otvori, Gospodine, svoje oči i vidi!
Pripazi na riječi što mi ih ovdje šalje Sanherib,
da se naruga živomu Bogu!
17 Istina je, doduše, Gospodine, da su asirski kraljevi opustošili narode i njihove zemlje 18 i njihove bogove pobacali u oganj. Ali to i nisu bili bogovi, nego djelo čovječje ruke, drvo i kamen. Zato ih se moglo uništiti. 19 A sad, Gospodine, Bože naš, izbavi nas iz njegove ruke, da spoznaju sva kraljevstva na zemlji da si ti, Gospodine, jedini Bog!«

Ezekija primi poslanikovo pismo… ode u Gospodnji Hram i razvi ga tamo pred Gospodinom.

2 Kraljevima 19:14

KAD sam kao tinejdžerica imala probleme ili sam trebala donijeti važne odluke, moja me je majka naučila da to napišem na papir kako bih jasnije sagledala situaciju. Kada nisam bila sigurna što studirati ili koji posao prihvatiti ili kako se nositi s odrastanjem, napisala bih osnovne činjenice, moguća rješenja i ishode. Nakon što bih stavila svoje srce na papir, mogla sam sve vidjeti objektivnije nego što su to dopuštali moji osjećaji.

Baš kao što mi je zapisivanje misli na papir pomoglo da jasnije sagledam situaciju, otvaranje srca Bogu u molitvi pomaže nam vidjeti stvari onako kako ih On vidi i podsjeća nas na Njegovu moć. Kralj Ezekija učinio je upravo to kada je primio pismo poslanika opakog neprijatelja. Asirci su prijetili da će uništi Jeruzalem kao što su uništili mnoge druge narode. Ezekija je u Hramu razvio pismo pred Gospodinom i molio Ga da ih izbavi, »da spoznaju sva kraljevstva na zemlji da si Ti, Gospodine, jedini Bog!« (r. 19)

Kad smo suočeni sa situacijom koja nas brine, plaši ili smo svjesni da će nam trebati više snage nego što imamo da bismo to prebrodili, krenimo Ezekijinim stopama i dođimo Gospodinu. Podastrimo svoje probleme pred Njim i vjerujmo da će nas voditi i umiriti naše uznemireno srce.

– Kirsten Holmberg

Bog nam je najveća pomoć u nevolji.