Proveo me je

Pročitajte: Psalam 30

2 Slavit ću te, Gospode, jer si me izbavio
i nisi dao neprijateljima
da se raduju nada mnom!

3 Gospode, Bože moj,
k tebi povikah i ti si me ozdravio.
4 Gospode, iz Podzemlja izveo si moju dušu;
opet si me vratio životu da ne siđem u grob.
5 Pjevajte hvalu Gospodu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte njegovu svetom imenu!
6 Jer samo za tren traje njegov gnjev,
a njegova milost cijelog života;
navečer dolazi plač,
a ujutro već vlada radost.

7 Pomislio sam u svojoj mirnoj sreći:
»Nikada se ne ću pokolebati!«
8 Ti si me, Gospode, pun milosti utvrdio u sreći,
a kada si sakrio svoje lice, već se smetoh.
9 Tada povikah k tebi, Gospode,
zatražih milosrđe Gospodina svojega.
10 »Što ti koristi moja krv
kad siđem u podzemni svijet?
Zar će te slaviti prah?
Zar će navijestiti tvoju vjernost?«

11 Gospode, čuj! Smiluj mi se!
Gospode, budi mi zaštitnik!
12 Obratio si moj plač u radost,
raskidao si moju žalosnu odjeću
i opasao me veseljem.
13 Zato ti pjevam slavu i ne šutim.
Gospode, Bože moj,
vječno ću ti zahvaljivati!

Navečer dolazi plač, a ujutro već vlada radost.

Psalam 30:6

NEDAVNO sam slučajno pronašla svoje dnevnike iz srednje škole i nisam mogla odoljeti želji da ih ponovo pročitam. Čitajući bilješke, shvatila sam da tada nisam razmišljala o sebi kao što sada razmišljam. Moje borbe s osamljenošću i sumnje u vjeri tada su mi se činile nesavladivima, ali kad danas pogledam unatrag jasno vidim da me je Bog doveo na bolje mjesto. To kako me je nježno proveo kroz one dane podsjetilo me je na činjenicu da ono što danas izgleda strašno jednoga će dana biti samo dio priče o Njegovoj iscjeljujućoj ljubavi.

Pisac 30. psalma, Zahvale za ozdravljenje, na sličan način s čuđenjem i zahvalnošću gleda na Božju obnovu: od bolesti u ozdravljenje, od prijetnje smrti u život, od osjećaja da nas Bog osuđuje do uživanja u Njegovoj naklonosti, od žalosti u radost (r. r. 3,4,12). Smatra se da ga je napisao David, komu dugujemo neke od najpotresnijih tužaljki u Pismu. Ali David je doživio i tako nevjerojatnu obnovu da je mogao priznati: »Večer donese suze, a jutro klicanje« (r. 6, K. S). Usprkos svoj patnji koju je podnio, David je otkrio nešto mnogo veće – Božju ruka koja ozdravlja.

Ako danas patite i trebate ohrabrenje, sjetite se onih vremena u prošlosti kad vas je Bog proveo do mjesta ozdravljenja. Molite se za povjerenje da će to ponovo učiniti.

– Monica Brands

Bog nas s ljubavlju obnavlja i vraća nam radost i kroz boli u našem životu.