Mi imamo kralja!

Pročitajte: Knjiga o Sucima 2:11-23

11 sinovi su Izraelovi činili što se nije sviđalo Gospodinu, i služili su baalima. 12 A ostavili su Gospodina, Boga svojih otaca, koji ih je bio izveo iz Egipta. Potrčali su za drugim bogovima, okolnim poganskim bogovima, poklonili im se i tako razgnjevili Gospodina. 13 Kad su tako otpali od Gospodina i stali služiti Baalu i aštartama, 14 raspali se Gospodnji gnjev protiv sinova Izraelovih, i on ih predade u ruke razbojnicima, koji ih oplijeniše. On pusti da padnu u ruke svojih okolnih neprijatelja, tako da se više nisu mogli održati pred svojim neprijateljima. 15 Svaki put kad bi krenuli u rat, bila je ruka Gospodnja protiv njih na njihovu nesreću, kao što je bio unaprijed rekao Gospodin i kao što im se bio zakleo Gospodin. I njihova je nevolja bila velika.
Gospodin kudi Izraelce
16 Tada im je Gospodin podizao suce, koji su ih izbavljali iz ruku njihovih neprijatelja. 17 Ali ni svojih sudaca nisu slušali, nego su tuđim bogovima tjerali idolopoklonstvo i klanjali im se. Brzo su zašli s puta kojim su išli njihovi oci, što su slijedili zapovijedi Gospodnje. Ali oni nisu tako činili. 18 Kad im je Gospodin podizao suce, onda je Gospodin bio sa sucem i izbavljao ih iz ruku njihovih neprijatelja dok je sudac živio. Jer bi Gospodina dirnule njihove tužbe na mučitelje i tlačitelje. 19 Ali čim bi sudac umro, potjerali bi oni ponovno još gore nego njihovi oci, trčali bi za drugim bogovima, služili im i klanjali im se. Nisu ostavljali svojih opakih djela i putova.
20 Tada se raspali gnjev Gospodnji protiv Izraela, i reče: »Zato što je taj narod prestupio moj Savez, na koji sam obvezao njihove oce, i jer ne slijedi mojih zapovijedi, 21 ne ću više goniti ispred njih narode koje ostavi Jošua kad umre. 22 Po njima ću staviti na kušnju Izraelove sinove: hoće li se držati puta Gospodnjega i hoditi po njemu, kao što su činili njihovi oci, ili ne će.« 23 Umjesto da odmah izgna one narode, Gospodin ih ostavi i ne predade ih u ruke Jošui.

U ono vrijeme nije bilo još kralja u Izraelu. Svatko je činio što je htio.

Suci 21:25

NAKON što sam svome mužu izgovorila mnogo ružnih riječi, zanemarila sam autoritet Duha Svetoga koji me je podsjetio na biblijske retke koji su razotkrili moje grješne stavove. Je li moj tvrdoglavi ponos bio vrijedan toga da ugrozim svoj brak i budem neposlušna Bogu? Apsolutno ne. No do trenutka kada sam muža i Boga zamolila za oproštenje, već su nastale duboke rane jer sam zanemarila mudar savjet i živjela sam kao da nisam odgovorna nikome osim sebi.

Tijekom povijesti bilo je trenutaka kada su Izraelci bili buntovni. Nakon Mojsijeve smrti Jošua je poveo Izraelce u Obećanu zemlju. Pod njegovim vodstvom »narod je služio Gospodinu« (Suci 2:7). No, nakon što su umrli Jošua i naraštaj koji ga je nadživio, došao je »drugi naraštaj poslije njega, koji nije poznavao Gospodina ni djela koja je bio učinio Izraelu« (r. 10). Odbacili su Božje vodstvo i prigrlili grijeh (r. r. 11-15).

Stvari su se popravile kada je Gospodin počeo podizati suce (r. r. 16-18), koji su bili poput kraljeva. Ali čim bi sudac umro, Izraelci su se odvratili od Boga. Živjeli su kao da nisu odgovorni nikomu osim sebi i snosili su strašne posljedice (r. r. 19-22). Mi ne moramo živjeti tako. Možemo se podrediti Isusu – On je naš vječni Sudac i Kralj nad kraljevima.

– Xochitl Dixon

Bog nam daje snagu i prednost da uživamo blagodati kada stvari radimo na Njegov način.