Što je Šimun rekao

Pročitajte: Evanđelje po Luki 5:1-11

1 On je stajao kraj Genezaretskoga jezera. Narod se nakupio oko njega da sluša Božju riječ. 2 Tada vidje dvije lađice gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili svoje mreže. 3 On uđe u jednu lađicu koja je pripadala Šimunu i zamoli ga da malo otisne od kopna. Tada sjede i poče učiti narod iz lađice.
4 Kad je završio svoj govor, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu, i bacite svoje mreže te lovite!« 5 »Učitelju«, odvrati Šimun, »svu smo se noć trudili, i ništa ne uhvatismo. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« 6 Učiniše to i uhvatiše tako veliko mnoštvo riba da su im se mreže razdirale. 7 Zato dadoše znak svojim drugovima u drugoj lađici da dođu i da im pomognu. I dođoše. Napuniše obje lađice tako da su se gotovo potopile. 8 Kad to vidje Šimun Petar, pade Isusu pred noge i reče: »Gospodine, otiđi od mene, jer sam čovjek grješan!« 9 Jer je bilo obuzelo zaprepaštenje njega i sve njegove drugove zbog mnoštva riba koje su upravo ulovili; 10 isto tako i Jakova i Ivana, Zebedejeve sinove, koji su bili Šimunovi drugovi. Tada reče Isus Šimunu: »Ne boj se! Odsad ćeš loviti ljude.« 11 Tada izvukoše lađice na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim.

»Učitelju… na Tvoju riječ bacit ću mreže.«

Luka 5:5

REFUGE Rabindranath više je od deset godina radio s mladima na Šri Lanki. Često se družio s njima do kasno u noć – igrao se, slušao ih, savjetovao i podučavao. Uživao je raditi s mladim ljudima. No vrlo obeshrabrujuće bilo mu je kada bi uspješni studenti odustali od vjere. Tih se dana osjećao kao Šimun u 5. poglavlju Evanđelja po Luki.

Šimun je naporno radio cijelu noć, ali ništa nije ulovio (r. 5). Bio je obeshrabren i umoran. Ipak, kada je Isus rekao: »Izvezi na pučinu, i bacite svoje mreže te lovite!« (r. 4), Šimun je odgovorio: »Na Tvoju riječ bacit ću mreže« (r. 5).

Njegova je poslušnost zapanjujuća. Kao iskusan ribar, znao je da se ribe spuštaju na dno jezera kada iziđe Sunce, a da se njihove mreže ne mogu spustiti tako duboko. Njegova je spremnost da vjeruju Isusu bila nagrađena. Ne samo da je uhvatio mnogo riba nego je shvatio tko je Isus. Prestao je Isusa zvati »Učitelju« (r. 5); počeo Ga je zvati »Gospodine« (r. 8). Uistinu, poslušnost nam često omogućuje da iz prve ruke vidimo Božje djelovanje i približimo Mu se.

Možda Bog zove vas da ponovno bacite mreže. Nadam se da ćete odgovoriti kao Šimun: »Na Tvoju riječ bacit ću mreže.«

– Poh Fang Chia

Poslušnost Bogu provest će nas kroz nepoznato i približiti Njemu.