Potrebno je vrijeme

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:11-16

11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. 13 Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. 14 Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu. 15 Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist. 16 Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist.

Efežanima 4:15

PRVOG su dana u vrtiću Charlottei rekli da nacrta sebe. Njezino je umjetničko djelo prikazivalo okruglo tijelo, duguljastu glavu i dva okrugla oka. Posljednjeg su joj dana rekli da nacrta autoportret. Na tom se crtežu nalazila djevojčica u šarenoj haljini, prepoznatljivih crta lica i slapovima lijepe crvene kose. Tom su jednostavnom zadaćom djelatnici vrtića željeli pokazati kako vrijeme utječe na zrelost djece.

Svima nam je jasno da treba vremena da djeca sazriju, no često smo nestrpljivi sa sobom ili drugim vjernicima koji duhovno sporo napreduju. Veselimo se kada vidimo plod Duha (Galaćanima 5:22,23), ali smo razočarani kada vidimo pogrešne odabire. Pisac Poslanice Hebrejima govorio je upravo o tome kada je pisao vjernicima: »Doista, iako biste trebali biti učitelji po godinama, vi opet trebate pouku o početnom poznavanju Božje riječi« (5:12).

I dok nastojimo održati prisnost s Isusom, molimo se jedni za druge i strpljivo budimo uz one koji ljube Boga, ali imaju problem s duhovnim rastom. »Držimo se istine u ljubavi« i nastojmo ohrabrivati jedni druge kako bismo zajedno rasli »u onome koji je glava, Krist« (Efežanima 4:15).

– Cindy Hess Kasper

Istina izrečena u ljubavi može nas voditi prema zrelosti u Kristu.