Sunce s krilima

Pročitajte: Izaija 38:1-8

1 U ono vrijeme Ezekija se smrtno razbolje. Prorok Izaija, Amosov sin, dođe k njemu i reče mu: »Ovako veli Gospodin: Uredi svoju kuću jer ćeš umrijeti i ne ćeš više ozdraviti!« 2 Tada okrenu Ezekija svoje lice k zidu i upravi Gospodinu ovu molitvu: 3 »Ah, Gospodine, spomeni se da sam hodio pred tobom u vjernosti i s nepodijeljenim srcem i da sam činio što je tebi ugodno!« I udari Ezekija u glasan plač. 4 Tada dođe Gospodnja riječ Izaiji: 5 »Idi, reci Ezekiji: Ovako veli Gospodin, Bog Davida, tvoga djeda: Čuo sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. I evo, dodat ću ti vijeku petnaest godina. 6 I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja, i branit ću ovaj grad. 7 Ovo neka ti bude znak od Gospodina, da će Gospodin ispuniti svoje obećanje što ga je dao! 8 Evo, ja ću vratiti sjenu po stupnjevima, po kojima je sišla na Ahazovu sunčaniku, za deset stupnjeva.« Tada se vrati sunce za deset stupnjeva po stupnjevima po kojima je bilo sišlo.

Ovako veli Gospodin, Bog Davida, tvoga djeda: Čuo sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze.

Izaija 38:5

PET se godina drevni glineni pečat nalazio u ormaru jeruzalemskog Instituta za arheologiju. Kada je iskopan u podnožju južnog dijela starih jeruzalemskih zidina, nitko nije smatrao vrijednim otkriće predmeta starog skoro 3000 godina. A onda su arheolozi pomnije pogledali slova na pečatu i došli do velikog otkrića. Tekst napisan starim hebrejskim jezikom glasi: »Pripada Ezekiji sinu Ahaza kralja Jude.«

U središtu pečata je sunce s dvama krilima, a oko njega su molitve u egipatskom stilu i ankh, hijeroglif koji znači život. Arheolozi vjeruju da je kralj Ezekija počeo rabiti taj pečat kao simbol Božje zaštite nakon čudesnog izlječenja (r. r. 1-8). Ezekija je molio Gospodina da ga izliječi. I Bog je čuo njegovu molitvu i čudesnim je znakom potvrdio da će učiniti što je obećao, govoreći: »Evo, Ja ću vratiti sjenu po stupnjevima… za deset koraka unatrag« (r. 8).

Činjenice koje se odnose na taj arheološki nalaz su ohrabrujući dokaz da su ljudi u Bibliji učili, kao i mi, tražiti Gospodinovu pomoć i da On čuje. Pa čak i kada Njegov odgovor nije ono što tražimo ili očekujemo, možemo biti sigurni da je milosrdan i moćan. Onaj koji određuje kretanje Sunca sigurno može djelovati u našim srcima.

– Poh Fang Chia

Zazovite Boga; On čeka vaš poziv.