Nevidljivi utjecaj

Pročitajte: Prva poslanica Solunjanima 5:16-24

16 Svagda se radujte! 17 Molite se bez prestanka! 18 Na svemu zahvaljujte; jer je to Božja volja u Kristu Isusu za vas. 19 Ne gasite Duha! 20 Ne prezirite proroštava! 21 A sve kušajte i što je dobro zadržite! 22 Klonite se svake vrste zla!
23 A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri. Neka se vaš cjeloviti duh, vaša duša i vaše tijelo sačuva besprijekorno za dolazak našega Gospodina Isusa Krista! 24 Vjeran je onaj koji vas pozva, on će i izvršiti.

Ne gasite Duha!

1 Solunjanima 5:19

ZA vrijeme posjete Nacionalnoj galeriji u Washingtonu, vidjela sam remek-djelo pod nazivom Vjetar. Slika prikazuje oluju nad šumovitim područjem. Visoko, tanko drveće nagnulo se ulijevo. Grmlje se nagnulo u istome smjeru.

Nalik tome, ali mnogo snažnije, Duh Sveti može naginjati vjernike u smjeru Božje dobrote i istine. Ako slijedimo Duha, možemo očekivati ​​da ćemo postati hrabriji i boji. Možda ćemo postati i mudriji i odvažniji kada je riječ o tome kako se nositi sa svojim željama (2 Timoteju 1:7).

U nekim situacijama, međutim, Duh nas usmjerava prema duhovnom rastu i promjeni, ali mi to ne želimo. Tvrdoglavo ne odustajanje od takva stava je to što Sveto pismo naziva »gasiti Duha« (1 Solunjanima 5:19). S vremenom, stvari koje smo nekoć smatrali pogrešnima i lošima, prestaju biti tako strašne.

Kad se naš odnos s Bogom čini suzdržanim, hladnim ili je prekinut, to je možda zato što se ne obaziremo na uvjeravanje Duha. Što duže to traje, teže je vidjeti srž problema. No dobro je da se možemo moliti i tražiti Boga da nam pokaže naš grijeh. Ako odbacimo grijeh i iznova Mu se predamo, Bog će nam oprostiti i oživjeti moć i utjecaj svoga Duha u našem životu.

– Jennifer Benson Schuldt

Prepuštanje Duhu Svetome vodi ispravnom načinu života.