Kada ljepota ne prestaje

Pročitajte: Psalam 27:1-4

1 Gospod je moja svjetlost i moje spasenje.
Koga da se bojim?
Gospod je zaštitnik moga života.
Od koga da strepim?
2 Kad me opkole zlikovci da me unište,
moji tlačitelji i neprijatelji, oni će posrnuti i pasti.
3 Makar se protiv mene utaborila cijela vojska,
ne će uzdrhtati moje srce.
Makar protiv mene planuo i rat,
i tada ću se uzdati.

4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem,
da stanujem u kući Gospodnjoj sve dane svoga života,
da iskusim Gospodnju dobrotu
i gledam njegov Hram.

Jer je Tvoja milost više od života, moje usne će Te slaviti.

Psalam 63:4

VOLIM gledati Grand Canyon, čudesan kanjon rijeke Colorado. Uvijek kada stojim na njegovu rubu vidim nove poteze Božjega kista koji mi oduzimaju dah.

Iako je to samo (vrlo velika) »rupa u zemlji«, Grand Canyon me uvijek potakne na razmišljanje o nebu. Vrlo iskreni dvanaestogodišnjak jednom me je upitao: »Neće li nebo biti dosadno? Ne mislite li da će nam dosaditi slaviti Boga sve vrijeme?« No ako »rupa u zemlji« može biti tako neodoljivo lijepa da ju ne možemo prestati gledati, možemo samo zamisliti tu radost kada ćemo jednoga dana vidjeti Izvor ljepote – svoga ljubljenog Stvoritelja – u svoj netaknutoj čudesnosti novoga stvorenja.

David je izrazio tu čežnju kada je napisao: »Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u Domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu« (Psalam 27:4, K. S.). Ništa nije ljepše od Božje prisutnosti, koja nam je sve bliže ovdje na zemlji dok ga u vjeri tražimo, i radujemo se susretu s Njime licem u lice. Toga nam dana neće biti dosadno veličati Gospodina, jer nikada nećemo iscrpiti svježa, nova otkrića Njegove iznimne dobrote i čudesne ljepote djela Njegovih ruku. Svaki trenutak u Njegovoj prisutnosti donijet će nova zapanjujuća otkrića Njegove ljepote i ljubavi.

– James Banks

Stvoreni smo da zauvijek uživamo ​​u Bogu.