Preživjeti u divljini

Pročitajte: Knjiga Izlaska 17:1-7

1 Nato sva općina sinova Izraelovih, na zapovijed Gospodnju, pođe dalje iz pustinje Sina od postaje do postaje. Utaboriše se u Refidimu. Kako ondje nije bilo pitke vode za narod, 2 posvađa se narod s Mojsijem i povika: »Daj nam vode da pijemo!« A Mojsije im odvrati: »Što se vi svađate sa mnom? Zašto kušate Gospodina?« 3 Ali narod, koji je ondje žeđao za vodom, mrmljao je i dalje protiv Mojsija i govorio: »Zašto nas izvede iz Egipta? Zar da nas, našu djecu i našu stoku pomoriš žeđu?«
4 I Mojsije zavapi Gospodinu: »Što da učinim s ovim narodom? Još samo malo pa će me kamenovati.«
5 Gospodin odgovori Mojsiju: »Idi pred narodom! Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina! Uzmi i štap u ruku, kojim si udarao po Nilu, i idi! 6 Ja ću se tamo naći pred tobom na stijeni, na Horebu. Udari tada u stijenu, i voda će iz nje poteći, i narod će moći piti.«
Mojsije učini tako pred očima izraelskih starješina. 7 Mjesto prozva Masa i Meriba, jer su se ondje sinovi Izraelovi svađali i kušali Gospodina, kad su govorili: »Je li Gospodin među nama ili nije?«

… ali njima ne pomože riječ koju su čuli, jer je oni koji je čuše ne združiše s vjerom.

Hebrejima 4:2

KINGSTON Trio je 1960. godine snimio pjesmu Desert Pete (Pustinjski Pete). Balada govori o žednom kauboju koji prelazi pustinju i nailazi na pumpu za vodu. Pored nje, čovjek imenom Pete ostavio je poruku u kojoj poziva namjernika da ne popije vodu iz posude koja se tamo nalazi već da ju iskoriste da pokrenu pumpu. Kauboj odolijeva iskušenju i čini kako piše na poruci. Za nagradu dobiva obilje hladne vode i utažuje žeđ. Da nije postupio u vjeri, imao bi samo staklenku tople vode i bio bi i dalje žedan.

Ovo me podsjeća na putovanje Izraelaca kroz pustinju. Kada je njihova žeđ postala neizdržljivom (Izlazak. 17:1-7), Mojsije je zavapio Gospodinu. On mu je rekao da štapom udari po stijeni na Horebu. Mojsije je vjerovao i poslušao, i voda je potekla iz kamena.

Nažalost, Izraelci nisu uvijek slijedili Mojsijev primjer vjere. U konačnici, »njima riječ koju su čuli nije koristila ništa, jer se nisu pridružili onima koji su je s vjerom čuli« (Hebrejima 4:2, K. S.).

Ponekad se život može činiti poput suhe pustinje. Ali Bog može utažiti našu duhovnu žeđ u najnevjerojatnijim okolnostima. Kada vjerujemo obećanjima Božje riječi, dobit ćemo rijeke žive vode i milost za naše svakodnevne potrebe.

– Dennis Fisher

Jedino Isus, Živa voda, može utažiti našu žeđ za Bogom.