Ruthina priča

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 10:1-13

1 Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za njihovo spasenje. 2 Doista im svjedočim da revnuju za Boga, ali ne po pravom razumijevanju. 3 Jer ne priznajući Božju pravdu i gledajući da uspostave svoju pravdu, ne pokoriše se Božjoj pravdi. 4 Jer je Krist dovršetak Zakona za opravdanje svakome tko vjeruje.
5 Mojsije naime piše o pravdi koja je od Zakona: »Tko to čini, naći će život u tome.« 6 A pravda koja je od vjere ovako govori: »Nemoj reći u svome srcu: Tko će uzići na nebo?«, to jest da svede Krista; 7 ili: »Tko će sići u bezdan?«, to jest da izvede Krista iz mrtvih. 8 Ali što govori?
»Blizu ti je riječ,
na tvojim ustima i u tvom srcu«,
tj. riječ vjere koju propovijedamo.
9 Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10 Srcem se naime vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovijeda za spasenje. 11 Jer kaže Pismo: »Tko god vjeruje u njega, ne će se postidjeti.« 12 Zaista, nema razlike između Židova i Grka; jer je isti Gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju. 13 Jer »tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen.«

Jer »tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen.«

Rimljanima 10:13

RUTH ne može ispričati svoju priču bez suza. Sada je u srednjim osamdesetima, ne kreće se lako kao prije i možda se ne čini važnom osobom u našoj crkvi. Treba prijevoz da bi došla u crkvu i zato što živi sama ne susreće mnogo ljudi.

Ali kada priča o svome obraćenju – što često čini, Ruth se ističe kao izniman primjer Božje milosti. Kada je imala tridesetak godina, prijateljica ju je pozvala na jedan večernji sastanak. Ruth nije znala da će slušati propovjednika. »Da sam znala, ne bi išla«, rekla je. Već je bila »religiozna«, i to joj nije pomoglo. Ali otišla je. I čula je radosnu vijest o Isusu. Sada, nakon više od pedeset godina, teku joj suze radosnice kad govori o tome kako je Isus promijenio njezin život. Te je večeri postala dijete Božje. Njezina priča ne zastarijeva.

Nije bitno je li naša priča slična Ruthinoj ili ne, bitno je da smo učinili taj jednostavan korak i pouzdali se u Isusa i Njegovu smrt i uskrsnuće. Apostol Pavao je rekao: »Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen« (Rimljanima 10:9).

Rutha je to učinila. I vi to možete učiniti. Isus otkupljuje, preobražava i daje novi život.

– Dave Branon

Pripadanje Kristu nije obnavljanje; to je stvaranje novoga.