Tko je ovaj

Pročitajte: Evanđelje po Marku 4:35-41

35 Podvečer onoga dana reče im: »Prijeđimo na drugu obalu.« 36 Otpustiše narod i uzeše njega sa sobom, onako kako je bio u lađici. I druge su lađice išle s njim. 37 Tada se podiže silna bura. Valovi su udarali u lađicu, i ona se je već počela puniti vodom. 38 A on je spavao otraga u lađici na jastuku. Tada ga probudiše i povikaše: »Učitelju, zar ti ne mariš što ginemo?« 39 On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: »Umukni! Budi mirno!« Utihnu vjetar, i nastade velika tišina. 40 Tada im reče: »Što ste tako plašljivi? Zar još uvijek nemate vjere?« 41 Oni se vrlo uplašiše i rekoše jedan drugome: »Tko je ovaj da ga slušaju i vjetar i more!«

Oni se vrlo uplašiše i rekoše jedan drugome: »Tko je ovaj da ga slušaju i vjetar i more!«

Marko 4:41

»MAKNITE sve s klupa i izvadite papir i olovku.« Tijekom moga cijelog školovanja te su zastrašujuće riječi najavljivale da pišemo ispit.

U 4. poglavlju Evanđelja po Marku čitamo da je Isusov dan, koji je započeo podučavanjem na morskoj obali (r. 1), završio ‘ispitom’ na moru (r. 35). Lađica koja je poslužila kao učionica, nakon toga je iskorištena za prijevoz Isusa i šačice njegovih sljedbenika na drugu obalu mora. Tijekom putovanja, dok je Isus iscrpljen spavao na krmi, lađica se počela puniti vodom jer se podigla »silna bura« (r. 37). Potpuno mokri učenici su probudili Isusa riječima: »Učitelju, zar Ti ne mariš što ginemo?« (r. 38) I onda se to dogodilo. Onaj koji je ranije toga dana mnoštvu rekao: »Čujte!« (r. 3), izrekao je jednostavnu, snažnu zapovijed olujnome vjetru: »Umukni! Budi mirno!« (r. 39)

Vjetar je poslušao, a učenici su se u čudu počeli pitati: »Tko je ovaj?« (r. 41) To je bilo dobro pitanje, ali trebat će im vremena da iskreno i točno zaključe da je Isus Božji Sin. Prostodušna, iskrena, dobronamjerna pitanja i iskustva vode i danas ljude do istoga zaključka. On je više od učitelja koga treba slušati, On je Bog koga treba štovati.

– Arthur Jackson

»Učitelju, ići ću za Tobom, kamo god Ti pođeš.« Matej 8:19
Pročitajte Bibliju u 2017.: Jeremija 24 – 26; Titu 2