Živjeti anonimno

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 12:1-13

1 Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno. 2 Ne prilagođujte se ovom svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svojega uma, da kušate što je Božja volja, što je dobro, ugodno i savršeno.
3 Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio. 4 Jer kao što u jednom tijelu imamo mnoge udove, a svi udovi nemaju istu ulogu, 5 tako smo mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a pojedini udovi jedan drugome. 6 A imamo različite darove po milosti koja nam je dana: ako je proroštvo, neka bude po mjeri vjere; 7 ako li je služenje, neka služi; ako je učitelj, neka uči; 8 ako tješi, neka ohrabruje; onaj koji daje, neka daje pošteno; onaj koji predvodi, neka to čini revno; onaj koji čini milosrđe, neka to čini radosno!
9 Ljubav neka je bez pretvaranja; zazirući od zla prianjajte uz dobro; 10 bratskom ljubavlju ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite. 11 U revnosti ne budite mlaki; u duhu budite revni; Gospodinu služite! 12 Budite radosni u nadi; u nevolji budite strpljivi; u molitvi budite postojani! 13 Pridonosite za potrebe svetih; gostoljubivost revno njegujte!

Bratskom ljubavlju ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite.

Rimljanima 12:10

MOJ izgužvani i često čitani primjerak eseja Jane Yolen Uspjeti ostati Anon (anonimni) izrezan je iz časopisa The Writer (Pisac) prije mnogo godina. »Najbolji su pisci«, kaže ona, »oni koji stvarno, u dubini duše, teže biti Anoni. Važna je priča, ne pripovjedač.«

Priča koju mi pričamo je o Isusu, Spasitelju, koji je za nas dao svoj život. Zajedno s drugim vjernicima živimo za Njega i dijelimo Njegovu ljubav s drugima.

U Poslanici Rimljanima 12:3-21 opisan je stav poniznosti i ljubavi koji treba prožimati naš međusobni odnos kao Isusovih sljedbenika. »Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio (…) bratskom ljubavlju ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite« (r. r. 3,10).

Ponos na vlastita postignuća može nas zaslijepiti da ne vidimo darove drugih. Oholost može zatrovati budućnost.

Ivan Krstitelj, čija je zadaća bila utrti put Isusu, rekao je: »On mora rasti, a ja umanjivati se« (Ivan 3:30).

To je dobro geslo za sve nas.

– Anoniman

Ali uvijek budi ponizan pred Bogom i dopusti mu da ti bude sve u svemu. – Oswald Chambers
Pročitajte Bibliju u 2017.: Jeremija 27 – 29; Titu 3